Pia Dosenovic

Wallenberg Academy Fellow 2019

Medicin

Dr Pia Dosenovic
Rockefeller University

Nominerad av:
Karolinska Institutet

Studerar B-celler för utveckling av nya vaccin 

Under många år har forskare försökt få fram ett vaccin mot hiv, men det har visat sig svårt eftersom viruset hela tiden förändras – muterar. Wallenberg Academy Fellow Pia Dosenovic försöker överlista viruset genom att skapa ett vaccin mot de delar av viruspartikelns yta som är konserverade.

Vacciner är det effektivaste sättet att motverka en farlig infektionssjukdom. Ett vaccin agerar genom att aktivera kroppens olika immunceller, bland annat B-celler, som producerar antikroppar mot patogenet. Det är dock svårt att få ett bra skydd mot virus som hela tiden muterar eller förekommer i olika varianter, som hiv, influensa och denguefeber. 

Dr Pia Dosenovic vid Rockefeller-universitetet i New York studerar hur B-celler aktiveras och regleras. Med hjälp av denna kunskap ska hon försöka attackera hiv:s svaga sidor: de små delar av viruspartikelns yta som faktiskt inte förändras. Normalt ar de immunceller, B-celler, som producerar antikroppar mot dessa delar av viruset väldigt få till antalet och därför svara att studera. Pia Dosenovic har utvecklat genetiskt modifierade möss som bär på B-celler som specifikt känner igen de konserverade strukturerna. Genom att föra in dessa speciella B-celler i vanliga möss (som även har mängder av andra B-celler i sitt immunförsvar) har hon en modell där hon specifikt kan studera aktiveringen och regleringen av dessa celler när hon vaccinerar mössen. 

Efter en vaccination utvecklas B-cellerna och det skapas så kallade minnes-B-celler som finns kvar i kroppen under en längre period. Pia Dosenovic ska undersöka hur hon vid en andra vaccinationsdos bäst aktiverar B-celler som minns hiv:s oföränderliga delar. Syftet är att första hur man bast kan stimulera ett effektivt och långsiktigt immunförsvar med hjälp av vaccination. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Pia Dosenovic att vara verksam vid Karolinska Institutet.

Foto: Marcus Marcetic