Qiaolin Deng

Wallenberg Academy Fellow 2019

Medicin

Dr Qiaolin Deng

Karolinska Institutet

Varför går det fel när könscellerna bildas? 

Könscellerna är speciella eftersom de för arvsmassan vidare från en generation till en annan. Wallenberg Academy Fellow Qiaolin Deng ska studera utvecklingen av könsceller, i syfte att bättre förstå hur faktorer i omgivningen påverkar deras utmognad och varför vissa könsceller vandrar vilse i kroppen och kan orsaka cancer. 

Redan när ett embryo är tre-fyra veckor gammalt börjar processen där könscellerna bildas. De ursprungliga könscellerna, som är ett slags stamceller, börjar migrera till den del av embryot som ska forma könskörtlarna. Under denna process förändras cellerna, bland annat raderas det så kallade epigenetiska minnet som ärvs från föräldrarna och reglerar vilka gener som är aktiva i en cell. 

Med hjälp av ny teknologi som gör det möjligt att studera enskilda celler ska Dr Qiaolin Deng vid Karolinska Institutet nu följa cellerna under migrationen och undersöka hur förflyttningen och utmognaden mot könsceller regleras. 

Ett viktigt mål i projektet är att förstå varför mognadsprocessen misslyckas. I vissa fall vandrar de migrerande cellerna vilse, vilket senare kan leda till cancer. Qiaolin Deng ska kartlägga könscellstumörer för att förstå varför cellerna hamnade i fel del av embryot.

Hon kommer också att undersöka hur sjukdomar som polycystiskt ovariesyndrom hos kvinnor, som ofta leder till höga nivåer av testosteron i kroppen, kan påverka utvecklingen av könsceller – och till och med överföra avvikande molekylära egenskaper till framtida generationer, med betydelse för avkommans hälsa och sjukdomsrisk. 

Foto: Marcus Marcetic