Sanja Vickovic

Wallenberg Academy Fellow 2021

Naturvetenskap

Dr Sanja Vickovic
Broad Institute of MIT and Harvard, USA

Nominerad av Uppsala universitet

Vad driver utvecklingen av tjocktarmscancer? 

Allt fler får tjocktarmscancer och forskare är osäkra på varför. Wallenberg Academy Fellow Sanja Vickovic tar fram banbrytande tekniker för att studera enskilda celler i en vävnad, och ska med hjälp av dem följa hur tjocktarmstumörer utvecklas. Ett viktigt mål är att förstå varför en inflammation i tjocktarmen ökar cancerrisken. 

När friska celler utvecklas till aggressiva tumörer går förändringen stegvis. Förloppet påverkas av vilka mutationer som uppstår i cellernas arvsmassa, men också av den omgivande miljön. Personer som har en inflammation i tjocktarmen har till exempel en förhöjdrisk att utveckla tjocktarmscancer. Frågan är varför? 

För att kunna svara på det ska dr Sanja Vickovic, Wallenberg Fellow vid Broad Institute of MIT and Harvard, USA, följa utvecklingen av tjocktarmstumörer. Hon kommer att använda en speciell teknik som hon har bidragit till att utveckla, och som gör det möjligt att studera varje enskild cell i en vävnad. 

Målet är att förstå vilka olika slags celler i en tumör som driver cancerutvecklingen och vilka molekylära händelser, exempelvis genetiska mutationer, som leder till cancer. Hon kommer även att studera hur tumörer påverkas av immunoterapier och om specifika celler som överlever behandlingen kan orsaka återfall. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Sanja Vickovic att vara verksam vid Uppsala universitet. 

Foto: Mariane Mchuk