Sara Zahedi

Wallenberg Academy Fellow 2019

Naturvetenskap

Docent Sara Zahedi

KTH

Ska förbättra verktygen för datorsimuleringar

Att göra vetenskapliga experiment är ofta dyrt och ibland omöjligt. Därför använder sig forskare allt oftare av datorsimuleringar. Wallenberg Academy Fellow Sara Zahedi ska utveckla en ny generation beräkningsmodeller som på ett bättre vis kan simulera förlopp där flera objekt har en föränderlig form.

Datorsimuleringar används för allt från att göra klimatprognoser och minimera luftmotståndet i nya fordon, till att utforska olika biologiska processer inom molekylärbiologin. 

För att forskare ska kunna härma verkligheten i datorer med en större precision, håller docent Sara Zahedi på KTH på att utveckla mer kraftfulla beräkningsmodeller för skeenden där föränderliga strukturer eller former möts. Det kan exempelvis handla om gränsskiktet mellan två vätskor som inte blandar sig med varandra, som vatten och olja, eller luftströmmarna runt en flygplansvinge vars form optimeras för att minimera bränsleförbrukningen. 

Sara Zahedi kommer att utveckla nya beräkningsmetoder och kombinera dessa med djupinlärning hos datorerna för att skapa verktyg som kan användas vid processer där väldigt många dynamiska objekt ingår. Sedan ska hon specifikt utnyttja dessa beräkningsmodeller för att simulera dynamiken hos mikrobubblor som transporterar läkemedel i kroppen. När mikrobubblorna når sin slutdestination, exempelvis en tumör, spräcks de med ultraljud. Effektivare och noggrannare beräkningsmodeller kommer att bidra till en bättre förståelse av mikrobubblornas dynamik och utveckling av nya mediciner. 

Foto: Marcus Marcetic