Sebastien Talbot

Wallenberg Academy Fellow 2021

Medicin

Dr Sebastien Talbot
Université de Montréal, UdeM, Kanada

Nominerad av Karolinska Institutet

Vill blockera tumörers förmåga att slå ut vårt immunförsvar

Många tumörer är infiltrerade av nervceller. Wallenberg Academy Fellow Sebastien Talbot har upptäckt att dessa nervceller släpper ut ämnen som tycks hjälpa tumören att fly undan immunförsvaret. Nu ska han studera nervcellernas interaktion med tumören mer i detalj för att se om detta kan vara en ny måltavla för behandling mot cancer.

Vårt immunförsvar ska upptäcka och förstöra onormala och sjuka celler i vår kropp. Men många tumörer lyckas skydda sig från immunförsvarets angrepp. Dr Sebastien Talbot vid Université de Montréal, Kanada, har upptäckt att tumörer verkar utnyttja speciella nervceller, nociceptorer, som normalt känner av smärta i kroppen, för att skydda sig mot immunförsvaret.

I en frisk kropp skickar nociceptorerna ut ämnen som signalerar till immuncellerna att det ska vakna till liv, eftersom kroppen kanske är skadad. Men tumörerna tycks förmå nociceptorerna att överbelasta immunförsvaret. De skickar ut konstanta signaler, vilket mattar ut immuncellerna och förhindrar dem från att angripa tumören. 

Nu ska Sebastien Talbot studera de här mekanismerna närmare. Den långsiktiga förhoppningen är att han ska kunna skapa en spricka i tumörernas barriär mot immunförsvaret. Kan immuncellerna smita förbi barriären, kommer de att utplåna tumören. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Sebastien Talbot att vara verksam vid Karolinska Institutet. 

Foto: privat