Simon Elsässer

Wallenberg Academy Fellow 2019

Medicin

Dr Simon Elsässer

Karolinska Institutet

Hur går de genetiska strömbrytarna i arv? 

Vändbara förändringar av vår arvsmassa styr vilka gener som är aktiva i en cell. I dag saknas kunskap kring hur sådan epigenetisk information går i arv när en cell delar sig, men Wallenberg Academy Fellow Simon Elsässer har utvecklat en snillrik metod som han nu ska använda för att studera denna grundläggande fråga. 

Alla celler i en organism bär på samma arvsmassa, DNA. Det går att likna arvsmassan vid en tjock bok där varje mening motsvarar en gen som styr cellerna. Men olika celler styrs av olika meningar i boken. Med hjälp av så kallade epigenetiska förändringar slås vissa gener av och andra förblir aktiva. Det är skälet till varför till exempel muskelceller skiljer sig från hudceller, trots att de byggs utifrån samma arvsmassa. 

Som Wallenberg Academy Fellow ska dr Simon Elsässer, vid Karolinska Institutet, undersöka hur de epigenetiska förändringarna av vår genetiska information går i arv när en cell delar sig (så att cellen behåller ett förflutet minne, att exempelvis en hudcell fortsätter att vara en hudcell). Han studerar ett molekylärt maskineri i cellen, polycomb-grupp proteiner, som gör sådana modifieringar. 

Med hjälp av en syntetisk biologisk strategi, som han har designat och utvecklat i sitt laboratorium på Karolinska Institutet, följer Simon Elsässer hur proteiner agerar över tiden. Detta ger information om hur dem slår på och stänger av gener, samt håller dem i detta tillstånd över många celldelningar. Han studerar hur stamceller förbinder sig att bli en specifik celltyp och är också intresserad av mänskliga sjukdomar. Ett mål med projektet är att förstå hur epigenetiska förändringar, som uppstår i bland annat cancerceller, driver sjukdomen. 

Foto: Marcus Marcetic