Simon Stael

Wallenberg Academy Fellow 2021

Naturvetenskap

Dr Simon Stael
VIB-UGent Center for Plant Systems Biology, Belgien

Nominerad av Sveriges Lantbruksuniversitet

Hur läker sig träd och andra växter efter en skada? 

När växter utsätts för en fysisk skada kan de reparera sig. Wallenberg Academy Fellow Simon Stael har visat att speciella enzymer–proteaser–spelaren viktig roll i reparationsprocessen. Nu ska han studera de proteaser som finns i allt från gran till mossa, för att bättre förstå hur växter överlever under tuffa förhållanden. 

Träd och växter kan inte fly till en skyddad plats när det blåser upp till storm. De kan inte heller springa ifrån olika skadedjur. Därför blir de ofta skadade. För att överleva har de utvecklat molekylära system som gör att de kan uppfatta exempelvis en avbruten gren och läka sig.

Dr Simon Staelvid VIB-UGent Center for Plant Systems Biology i Belgien, har nyligen visat att proteiner som kallas för proteaser aktiveras när växten backtrav blir skadad. Ett proteas är ett enzym som klyver sönder proteiner. Det kan i många fall aktivera olika molekylära processer i en organism, till exempel börjar vårt blod koagulera när proteaser klyver vissa proteiner som finns i blodet. 

Nu ska Simon Stael undersöka om fler växter än backtrav, bland annat vete, gran och mossa, har proteaser som aktiveras när de utsätts för skada. Han kommer även studera funktionen hos de proteiner som proteaserna klyver. Det långsiktiga målet är att bättre förstå hur växter fungerar, för ett hållbarare jord- och skogsbruk. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Simon Stael att vara verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 

Foto: Karel Spruyt