Simone Fabiano

Wallenberg Academy Fellow 2021

Teknik

Dr Simone Fabiano
Linköpings universitet

Ska utveckla ledande material för framtidens elektronik

Med hjälp av organiska polymerer vill forskare kunna utveckla elektronik som är tryckbar, flexibel och kompatibel med kroppen. Men det saknas organiska material som kan leda ström stabilt. Wallenberg Academy Fellow Simone Fabiano har upptäckt en ny metod för att få fram organiska ledare, som han nu ska optimera. 

Dagens datorer bygger på kisel som är ett halvledande material. När forskare upptäckte att även kolbaserade, så kallade organiska, molekyler kan fungera som halvledare började de drömma om organisk elektronik. Störst genomslag har detta fått i organic light-emitting diodes (OLEDs), som bland annat har gett oss lövtunna och formbara bildskärmar. Men forskarnas framtidsvisioner för organisk elektronik är större än så. Deras mål är till exempel självorganiserande solceller och elektronik som kan kopplas till kroppens nervsystem.  

Det saknas dock stabila organiska material som kan bli ledande, vilket begränsar den organiska elektroniken. Normalt får forskare fram ett ledande material genom att ”dopa” en halvledare. Det innebär att de blandar halvledaren med ett ämne som antingen tillför en elektron (n-dopning) eller som tar en elektron (p-dopning). 

Denna metod har dock fungerat dåligt på organiska molekyler. Nyligen insåg dr Simone Fabiano, Linköpings universitet, att han i stället kan blanda två olika organiska halvledande material så att de dopar varandra. Målet är nu att utforska denna banbrytande metod och utveckla organiska ledare som kan användas i framtidens flexibla solceller eller nervkompatibla chip.  

Foto:  Chi Yuan Yang