Ska bana väg för ny, hållbar elektronik med stor potential

Projektanslag 2022 Teknik, fysik matematik

Framtidsvisionen för forskningsprojektet som Christian Müller leder är fylld av möjligheter. Målet är att röja hindren för utvecklingen av mer hållbara och biologiskt vänliga halvledare, vilket bland annat skulle kunna leda till ny, revolutionerande teknik för att övervaka och kontrollera vår hälsa.

Projektanslag 2022

Projekt:
"Stable Doping of Organic Semiconductors"

Huvudsökande:
Professor Christian Müller

Medsökande:
Chalmers
Anna Martinelli
Eva Olsson

Linköpings universitet
Simone Fabiano
Mats Fahlman

Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola

Beviljat anslag:
27 000 000 kronor under fem år

I dagsläget är stabiliteten ett problem som hindrar de organiska halvledarna att användas i alla de nya, spännande tekniska applikationer som det finns potential för. Exempel på det är smarta textiler och biosensorer som går att placera i eller i nära anslutning till våra kroppar för att övervaka och kontrollera vår hälsa. 

– Det är många steg tills vi når dit, men om vi kan få organiska halvledare att bli stabila, skulle det kunna öppna upp en revolution av nya möjligheter inom hälso- och sjukvården, säger Christian Müller, professor på institutionen för kemi och kemiteknik, Chalmers. 

Alternativ till kiselbaserad teknologi

Den positiva effekten som stabila organiska halvledare kan ha sträcker sig brett över samhället. Elektroniken som mycket av vårt samhälle bygger på kan bli mer hållbar och vi kan få nya alternativ till den kiselbaserad teknologi som ofta används  idag. Här tittar forskarna på material som cellulosa eller återvinningsbart skräp. 

För att de organiska halvledarna ska bli stabila måste forskarna lösa två till sin natur motstridiga krav. Molekylerna måste kunna röra sig snabbt och kontrollerat, samtidigt som de ska vara inlåsta i sitt nuvarande tillstånd. 

Forskarna i projektet ska arbeta med en process som kallas dopning och nya upptäckter relaterat till glasbildande material, som i tidigare forskning visat på lovande resultat. Forskarnas mål är att introducera ett nytt paradigm – dopade organiska halvledarglas – som kan bana väg för, i ordets rätta bemärkelse, hållbar och stabil organisk elektronik. De ska vrida och vända på problemet med stabiliteten för att kunna lägga en viktig grund inom fältet. 

– Om vi har fler frågor i avslutningen av det här projektet än när vi började, skulle jag säga att det är en stor framgång, säger Christian Müller. 

Text Jenny Holmstrand, Chalmers
Bild Johan Wingborg