Ska undersöka varför vi får autoimmuna sjukdomar

Vid autoimmuna sjukdomar attackerar immunförsvaret olika vävnader i kroppen och bryter ner dem. Men varför snedtänder immunförsvaret? Den frågan ska Wallenberg Clinical Scholar Olle Kämpe svara på. Han kommer bland annat undersöka om det går att återställa fertiliteten hos kvinnor vars äggstockar har skadats genom autoimmunitet.

Wallenberg Clinical Scholar 2019

Olle Kämpe, överläkare och professor i klinisk endokrinologi

Karolinska Institutet

Typ-1 diabetes, Addisons sjukdom, autoimmun sköldkörtelinflammation, multipel skleros, psoriasis, reumatoid artrit och vitiligo är några av de olika autoimmuna sjukdomar som människan kan drabbas av. Gemensamt för dem alla är att immunförsvaret plötsligt börjar känna igen någon del av kroppen som främmande, och går till attack som om organet vore en inkräktande mikroorganism.

Olle Kämpe, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, ska ta reda på varför kontrollen över immunförsvaret går förlorad och varför det reagerar mot en viss vävnad, men inte mot en annan. För att skapa sig en bred bild av det molekylära händelseförloppet, ska han studera personer som har utvecklat autoimmunitet av specifika skäl, exempelvis som följd av ovanliga genetiska sjukdomar eller som en bieffekt av behandling de nya cancerläkemedel, så kallad checkpoint-blockerare, som gav Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2018.

I en annan del av projektet kommer han undersöka om det går att återställa fertiliteten hos kvinnor vars äggstockar har skadats av immunförsvaret. Kvinnorna ska få ett läkemedel som bland annat används för att hindra immunförsvaret från att stöta bort organ efter en transplantation. Förhoppningen är behandlingen ska dämpa immunattacken, så att äggstockarna kan läka och kvinnorna återfå fertiliteten.

Foto: Mikael Sjöberg