Ska utveckla läkemedel mot alkoholberoende

Många dricker mycket alkohol, men bara en del utvecklar ett beroende. Wallenberg Clinical Scholar Markus Heilig letar efter mekanismer i hjärnan som kan orsaka alkoholmissbruk och har upptäckt att problem med att reglera halten av en viss signalsubstans kan bidra. Målet är nu att utveckla ett läkemedel mot alkoholberoende.

Wallenberg Clinical Scholar 2019

Markus Heilig, professor i psykiatri

Linköpings universitet

När forskare har försökt förstå varför en del utvecklar ett alkoholberoende har de studerat möss och råttor, som gärna dricker alkohol. Dessa studier har dock inte lett fram till någon förståelse för varför vissa fastnar i ett beroende, medan andra klarar att hålla drickandet på en kontrollerad nivå.

För Markus Heilig, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, kom genombrottet när han lät råttor först dricka alkohol och sedan välja mellan att fortsätta med alkoholen eller dricka en sockerlösning (som också triggar hjärnans belöningssystem). Endast 15 procent av råttorna fortsatte med alkoholen, resten valde sockret. Genom att jämföra dessa grupper visade han att de som föredrar alkohol har svårt att reglera halten av en signalsubstans kallad GABAi hjärnan. I studier av hjärnor från avlidna personer som haft ett alkoholberoende, upptäckte han dessutom samma problem med GABA.

Nu ska Markus Heilig studera vilka delar av hjärnan som är aktiva hos människor med en hög respektive låg alkoholkonsumtion, när de utsätts för val mellan alkohol och något annat trevligt. Han kommer också undersöka om det går att motverka alkoholberoende genom att påverka halten GABA i hjärnan med hjälp av läkemedel.

Foto: Mikael Sjöberg