Scientific Advisory Board är en rådgivande kommitté bestående av Nobelpristagare som avger årligen utlåtanden om Stiftelsens arbete, kvaliteten i de interna processerna och Stiftelsens strategiska inriktning. De utvärderar även urvalet av de forskare som Stiftelsen använder för peer reviews.

Scientific Advisory Board

Professor Gunnar Öquist

Ordförande

Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare 2003-2010

Professor Elizabeth Blackburn

Salk Institute

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2009
Område: genetik 

Professor Linda Buck

Fred Hutchinson Cancer Research Center

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2004
Område: genetik, neurofysiologi

Professor Serge Haroche

Collège de France

Nobelpriset i fysik 2012
Område: atomfysik

Professor Brian Kobilka

Stanford University

Nobelpriset i kemi 2012
Område: biokemi 

Professor Roger Kornberg

Stanford University

Nobelpriset i kemi 2006
Område: biokemi, strukturkemi

Professor Edvard Moser

Norwegian University of Science and Technology

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2014
Område: fysiologi, rumslighet

Foto: A. Mahmoud

Professor Dan Shechtman

Israel Institute of Technology

Nobelpriset i kemi 2011
Område: fysikalisk kemi, strukturkemi

Professor Frank Wilczek

MIT

Nobelpriset i fysik 2004
Område: partikelfysik 

Tidigare medlemmar

Professor David Gross, University of California, Santa Barbara
Nobelpriset i fysik 2004

Professor Theodor Hänsch, Max Planck Institute of Quantum Optics, Garching
Nobelpriset i fysik 2005

Professor Peter Agre, Johns Hopkins University School of Medicine
Nobelpriset i kemi 2003

Professor Robert Grubbs, California Institute of Technology
Nobelpriset i kemi 2005

Professor Michael S. Brown, Southwestern Medical Center, Dallas
Nobelpriset i medicin 1995