Stiftelsen 2017

Under 2017 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag för 1,8 miljarder kronor avseende forskningsprojekt och individuella anslag

89forskare
18projekt
1,8miljarder

Stiftelsen 2017

Under 2017 har det på olika sätt uppmärksammats att det var 100 år sedan Stiftelsen grundades.

100 år av stöd till excellent svensk forskning och utbildning

Projektanslag och strategiska satsningar 

18 forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential beviljades totalt 560 miljoner kronor.

Under året har Stiftelsens satsning på strategiskt viktiga områden fortsatt; Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, Livsvetenskap, Wallenberg Center for Protein Research samt Wallenberg Centrum för molekylärmedicinsk forskning och Wallenberg Wood Science Center.

Stiftelsen kan tid efter annan, genom riktade anslag till grundforskning, stödja utveckling av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination. Under året beslutade Stiftelsen att genom en jubileumsdonation bevilja ett utökat anslag till Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, med 1 miljard kronor under tio år för att bygga kompetens inom olika delar av AI samt ett tioårigt anslag om 600 miljoner kronor för kvantteknologi och uppbyggnaden av Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT.

Stor forskningssatsning sätter Sverige på kartan inom AI och kvantteknologi

Dessutom beviljades ett jubileumsanslag om totalt 150 miljoner kronor för att inspirera unga att intresseras sig för forskning. Anslaget går till fem Science centers runt om i landet.

Jubileumsdonation till Science centers

Individuella anslag

Två Clinical Scholars utsågs under året. Målet med programmet är att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet. Programmet beräknas totalt omfatta 25 forskare.

Under året utsågs även 24 nya Wallenberg Academy Fellows. Programmet stödjer några av landets mest lovande, unga forskare och riktar sig till forskare inom samtliga vetenskapsområden.

Inom matematikprogrammet beviljades 13 forskare anslag. Programmet som initierats tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien syftar till att återföra den svenska matematiska forskning till den internationella toppen.

13 nydisputerade forskare, inom samtliga forskningsområden, antogs till Stiftelsens postdoktorprogram vid Stanford University. Vid Broad Institute beviljades tre postdoktorstipendier inom life science.

Sedan 1917

Sedan Stiftelsens grundande har drygt 25 miljarder kronor delats ut i from av projekt, utrustnings- och individanslag, varav 8 ,4 miljarder under de senaste fem åren.