Stiftelsen 2019

Under 2019 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag för drygt 1,9 miljarder kronor avseende forskningsprojekt och individuella anslag

63forskare
20projekt
1,9miljarder

Under året har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 1 955 000 000 kronor. 

Individuella anslag

Inom programmet Wallenberg Academy Fellows, som stödjer lovande, unga forskare inom samtliga ämnesområden, har 29 yngre forskare utsetts. Under året beviljades även 14 tidigare utsedda Wallenberg Academy Fellows förlängningsanslag för ytterligare fem år.

Fem Clinical Scholars utsågs under året. Målet med programmet är att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet. Programmet beräknas totalt omfatta 25 forskare.

Inom matematikprogrammet beviljades 15 forskare anslag. Programmet som initierats tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien syftar till att återföra den svenska matematiska forskning till den internationella toppen.

23 nydisputerade forskare har fått ett postdoktorstipendium för studier vid olika institutioner på Stanford University, vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Nanyang Technological University i Singapore samt inom life science på Broad Institute i Cambridge, USA

Projektanslag och strategiska satsningar 

20 forskningsprojekt inom medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig grundforskning har tillsammans beviljats 640 miljoner kronor i anslag.

Stiftelserna kan tid efter annan, genom riktade anslag till grundforskning, stödja utveckling av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination.

Följande långsiktiga strategiska satsningar pågår för närvarande:

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP

  • 4,2 miljarder kronor fram till 2029 

Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT

  • 1 miljard kronor fram till 2029

Livsvetenskap

  • 2,5 miljarder kronor fram till 2026

Proteinforskning

  • 400 miljoner kronor fram till 2023

Wallenberg Wood Science Center

  • 850 miljoner kronor  2008-2028

MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet har under 2018 beviljats 280 miljoner kronor till strålrör och utbyggd datalagringskapacitet. Sedan det första Max-laboratoriet skapades har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratorierna.

  • 740 miljoner kronor

Utbildning för ökad integration
Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

  • Gemensam satsning av Stiftelserna med totalt 300 miljoner kronor under en tioårsperiod

Läs mer om de strategiska satsningarna

Sedan 1917

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 29,2 miljarder kronor delats ut i from av projekt, utrustnings- och individanslag, varav drygt 9 miljarder under de senaste fem åren.