Studier på immunceller i hela kroppen – inte bara i blodet

Projektanslag 2022 Medicin

Forskarna i projektet ska undersöka var i kroppen olika slags immunceller normalt finns. Kunskap som kan användas för att förstå hur immunsystemets celler skyddar oss från bakterier, virus och cancer.

Projektanslag 2022

Projekt:
“Immunology Human Organ Donor Programme (IHOPE)”

Huvudsökande:
Docent Marcus Buggert

Medsökande:
Karolinska Institutet
Petter Brodin
Carl Jorns  
Jenny Mjösberg

KTH/SciLifeLab
Emma Lundberg

Lärosäte:
Karolinska Institutet

Beviljat anslag:
32,2 miljoner kronor under fem år

Studier av immunsystemets olika vita blodkroppar i blodet har varit avgörande för förståelsen av hur dessa celler skyddar oss mot infektion och cancer. Forskargruppen har nyligen visat att immunsystemet i blodet är unikt, då det innehåller immunceller som inte finns i kroppens i vävnader. 

Inom projektet vill forskarna nu studera de immunceller som inte återfinns i blodet, utan som i stället huserar i kroppens olika vävnader och organ. 

Bygger upp en unik biobank med donerat material  

Genom att samla in vävnad som donerats av nyligen avlidna patienter kommer forskarna att kunna bygga upp en unik biobank. Prover från exempelvis lungor, lever, mag- tarmpaketet, hud, fett, lymfknutor, mjälte och även blod kommer att ingå. En del av vävnaden slås sönder, för att frigöra de immunceller som finns just där. 

Andra prover sparas som biopsier, för att kunna användas för att undersöka vävnadssnitt eller vilka proteiner som bildas i just den vävnaden. Biobanken ska innehålla material från 100 individer. Ett mål är att skapa en referenskarta över var immunceller och minnesceller finns i kroppen. Forskarna vill också kartlägga hur undergrupper av immunceller vandrar, samverkar och känner av olika mikromiljöer.

– Biobanken kommer att utgöra en jätteresurs som vi hoppas ska ligga till grund för många doktoranders avhandlingar och viktiga vetenskapliga upptäckter inom vävnadsbiologi de kommande åren. Ett mål är också att kunna dela med oss av både data och prover till kollegor, säger Marcus Buggert.

Projektgruppen kombinerar expertis inom systemimmunologi, lymfocytbiologi, transplantationsmedicin och proteindynamik.  

Förhoppningen är att resultaten på sikt ska kunna utgöra en resurs för att testa nya vacciner och läkemedel. 

Text Lotta Fredholm, Karolinska Institutet
Bild Mattias Svensson, Ulf Sirborn