Terje Falck-Ytter

Wallenberg Academy Fellow 2019

Samhällsvetenskap

Professor Terje Falck-Ytter

Uppsala universitet

Går det att diagnostisera autism redan hos spädbarn? 

Ju tidigare ett barn som har någon av diagnoserna inom autismspektrumtillståndet får hjälp, desto bättre stöd kan det få att utveckla olika förmågor. Wallenberg Academy Fellow Terje Falck-Ytter ska därför undersöka om det går att fastställa att ett barn har autismspektrumtillstånd redan under det första året i livet. 

Autismspektrumtillstånd kännetecknas av svårigheter med social kommunikation i kombination med begränsande och upprepande mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. En tidig upptäckt och tidiga insatser har visat sig ge positiva effekter för personer med autism och deras familjer, men i dag saknas tillförlitliga verktyg för att avgöra om barn under två år har autism. 

Professor Terje Falck-Ytter vid Uppsala universitet ska undersöka om det går att hitta tecken på autismspektrumtillståndet redan under barnets första år i livet. Han kommer att följa 110 barn som har ett storasyskon med autismspektrumtillstånd (vilket innebär att de har en förhöjd risk för autism) under första åren i livet. Redan när de är en månad ska han studera deras reaktioner på olika syn- och ljudintryck med pupillometri, mätning av förändringar i storleken på ögats pupill, och elektroencefalografi, mätning av hjärnans aktivitet.

Hypotesen är att barn med autism inte bara har svårt att bearbeta social information, utan att även bearbetningen av basala sinnesintryck fungerar på ett annorlunda sett tidigt i livet. Stämmer hypotesen kan det få stor betydelse för förståelsen av grundorsakerna till autism och bidra till att barnen kan få hjälp tidigare under livet. 

Foto: Marcus Marcetic