Nominering till Wallenberg Scholars

Styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att nästa utlysning av programmet Wallenberg Scholars sker 2023. Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

Universiteten kan söka stöd för profilering genom att nominera enskilda forskare, som genom sin forskning och utvecklings­potential håller yppersta internationell klass samt förväntas bidra till att för­stärka den aktuella profilen för forskningsområdet vid sitt uni­versi­tet. Det handlar lik­som tidigare om ett femårigt, fritt disponibelt stöd till individens forskningsverk­samhet, men nu med upp till fyra miljoner kronor per år och forskare. Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta med en hög ambitionsnivå för att få ännu bättre inter­nationellt genom­­slag för sin forskning, samt ges en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.