Vad är förklaringen bakom de ”immunologiska fabrikerna”?

Projektanslag 2022 Medicin

30 procent av de patienter som behandlas med immunterapi mot malignt melanom, har särskilda ”immunologiska fabriker” inne i tumörerna. Dessa hjälper immunförsvaret att känna igen cancercellerna och ta död på dem. Forskarna i projektet vill nu undersöka varför det skiljer sig åt mellan patienter och om det går att stimulera immunförsvaret att skapa dessa fabriker, hos de patienter som saknar dem.

Projektanslag 2022

Projekt:
Resolving the anti-tumor effects of tertiary lymphoid structures

Huvudsökande:
Professor Göran Jönsson    

Medsökande:
Lunds universitet
Kristian Pietras
Joan Yuan

Lärosäte:
Lunds universitet

Beviljat anslag:
31 000 000 kronor under fem år

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och en av våra vanligaste cancerformer. Antalet fall ökar och idag drabbas drygt 4000 personer varje år av sjukdomen. Under de senaste tio åren har det utvecklats målinriktade behandlingar och nya sorters immunterapier för malignt melanom.

Immunterapi aktiverar kroppens eget immunförsvar för att eliminera tumörcellerna på ett mer effektivt sätt. Men alla patienter har inte nytta av immunterapierna. 70 procent av alla melanompatienter svarar inte på behandlingen och saknar därför fortfarande effektiva behandlingsalternativ. 

Stort fokus har länge legat på T-cellernas betydelse vid immunterapi men Göran Jönssons forskargrupp har tidigare visat att inte alla T-celler är effektiva vid försvaret mot cancer. Och att B-cellerna spelar en stor roll.

– Vi har hittat speciella strukturer med B-celler i melanomtumören, ett slags immunologisk fabrik som hjälper till att skapa mer effektiva T-celler så att kroppens eget immunförsvar känner igen cancercellerna. De patienter som har de här strukturerna – så kallade tertiära lymfoida strukturer – visar sig ha bättre prognos och svarade bättre på immunterapi än de som inte har dem, säger Göran Jönsson.

Förstå molekylära signaler

Projektgruppen ska nu göra en mer detaljerad analys för att försöka förstå de molekylära signaler som ligger bakom fynden av de ”immunologiska fabrikerna”. Bland annat kommer de att använda sig av tumörceller från melanompatienter och med hjälp av ny teknik undersöka dessa mer i detalj, för att få en inblick i det molekylära landskapet i tumören. 

– Genom att förstå exakt var cellerna befinner sig i förhållande till tumören och även få utförlig information om varje cell, kan man studera vilken typ av celler som befinner sig i närheten av de här strukturerna. Om andra molekyler är aktiverade i dessa celler och i så fall om de stödjer bildandet av strukturerna. 
 

Därefter vill forskarna förstå hur de tertiära lymfoida strukturerna bildas genom att använda genetiskt modifierade musmodeller för att modellera strukturerna i dessa och sedan och behandla med immunterapi.  De vill även undersöka om det går att stimulera immunförsvaret att skapa dessa strukturer. 

Text Lunds universitet
Bild Lunds universitet