Vad behöver extremt prematura barn för att växa normalt?

Barn som föds extremt tidigt kan få livslånga skador på ögon, lungor, hjärna och mag-tarmkanal. Wallenberg Clinical Scholar Ann Hellström kartlägger vad som krävs för att organen ska växa normalt även efter födseln. Hon ska bland annat studera om barnen är hjälpta av ett tillskott av vissa fettsyror och om de får behålla så mycket av sitt eget blod som möjligt.

Wallenberg Clinical Scholar 2019

Ann Hellström, överläkare och professor i barnoftalomologi

Göteborgs universitet

Tack vare en förbättrad neonatalvård kan allt fler barn överleva en extremt förtidig födsel. Men de missar flera månader av den tid som de skulle ha legat i sin mammas mage och får ofta synskador och problem med inlärning, beteende, andning och matsmältning.

En orsak till skadorna är att nervvävnad och blodkärl inte utvecklas normalt. Genom sin tidigare forskning har Ann Hellström, överläkare och professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet,bland annat visat att synskadorna är kopplade till en låg nivå av tillväxtfaktorn IGF-1 hos barnen. Nu pågår studier som undersöker om skadorna kan motverkas om barnen får ett tillskott av
IGF-1.

En annan hypotes som Ann Hellström ska testa är om barnen är hjälpta av att få bibehålla så många komponenter av sitt eget blod som möjligt. Idag får barnen blodtransfusioner med blod från vuxna, som bland annat saknar fetalt hemoglobin och vissa viktiga stamceller. Hon ska också undersöka vilken roll blodplättarna spelar för barnets utveckling och om ett tillskott av fettsyrorna omega-3 och omega-6, DHA och ARA, kan hjälpa barnen. Hennes långsiktiga mål är att barn som föds extremt tidigt ska ha så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas på samma vis som de som får ligga kvar i magen tills de är fullgångna.

Foto: Mikael Sjöberg