Varför drabbas kvinnor betydligt oftare än män av autoimmuna sjukdomar?

Projektanslag 2022 Medicin

Det undersöker forskarna i det här projektet. Forskargruppen avser skapa kunskap som kan användas för att utveckla förbyggande åtgärder och ny behandling.

Projektanslag 2022

Projekt:
"Sex matters in autoimmune disease"

Huvudsökande:
Professor Marie Wahren-Herlenius

Medsökande
Karolinska Institutet
Olle Kämpe
Björn Reinius

Uppsala universitet
Nils Landegren

Lärosäte:
Karolinska Institutet

Beviljat anslag:
39 100 000 kronor under fem år  

Omkring fem procent av befolkningen drabbas av autoimmuna sjukdomar, där immunsystemets celler felaktigt angriper vävnader i kroppen. Vid SLE och Sjögrens syndrom är kvinnor kraftigt överrepresenterade – nio av tio patienter är kvinnor. Detta trots att de genetiska varianter som kopplas till ökad risk att drabbas av de båda sjukdomarna är lika vanliga hos män, men det är just när de finns i en kvinnas kropp som de framkallar sjukdom.  Varför det är så är fortfarande okänt. 

Forskarna i projektet ska undersöka hur genetiska variationer som är kopplade till SLE och Sjögrens syndrom påverkar genuttryck i vävnader och celler från kvinnor och män, både med och utan sjukdom.  

Använder olika biologiska prover

Manliga celler innehåller könskromosomerna XY och kvinnliga celler XX. För att studera om risken för sjukdom ligger i själva cellen eller i dess miljö använder forskarna även blodprover från personer som upplever sig födda i fel kön, där blod tagits innan och efter hormonbehandling. Där går det att studera celler med exempelvis kvinnliga könskromosomer, men som vistas i en testosteronrik miljö. 

De undersöker också prover från personer med udda kombinationer av könskromosomer, som XXY eller X0. Forskarna ska även pröva olika slags påverkan i en musmodell, där det går att ha en manlig hormonmiljö, utan att ha någon Y-kromosom närvarande. 

– Vi är en konstellation av fyra forskargrupper med kompletterande kompetenser och vi är alla ivriga att komma i gång. Området är underbeforskat och vi tror att det finns ny och viktig kunskap att hämta, säger Marie Wahren-Herlenius.

Kunskapen som alstras kan användas för att utveckla bättre förebyggande åtgärder, men även individuellt anpassad behandling vid SLE och Sjögrens syndrom.  

Text Lotta Fredholm
Bild Saga Rebecka Herlenius