Antalet personer med diabetes ökar lavinartat. Patrik Rorsman, Göteborgs universitet/Oxford University, har vigt sin forskarkarriär till att förstår vad som går fel vid diabetes.
Producerad av Mediabruket 2015