Förhoppningen bland forskarna från KTH och Chalmers vid Wallenberg Wood Science Center är att utveckla nya material och tekniker. Att ersätta olja med trä i tillverkningen av plaster, att skapa starkare och brandsäkra material är några av målen.
Nanocellulosa, som utvinns ur träfibrer, har flera lockande egenskaper. Det är starkt som Kevlar, har låg vikt och är helt förnybart.
Producerad av Mediabruket 2016