Genom att kombinera teoretiska beräkningar och experiment på supraledande kretsar vill Per Delsing och hans kollegor på Chalmers förstå hur saker och ting hänger ihop på nanonivå. Bland igenom att visa den så kallade tvillingparadoxen på ett mikrochip.
Producerad av Mediabruket 2016