Med vikta DNA-strukturer på nanonivå, så kallad DNA-origami, skapar Björn Högberg, Karolinska Institutet, verktyg för att förstå hur celler kommunicerar. Tekniken kan i framtiden bli ett viktigt bidrag till utvecklingen av ”nanorobotar” för att behandla cancer och andra sjukdomar mer effektivt.
Producerad av Mediabruket 2016