Genom att haka på en ny smart komponent på plastsolceller vill forskare vid Linköpings universitet få ut energi även från solens infraröda strålar. Målet är en miljövänlig, billig och effektiv teknik för att klara framtidens stora energibehov. Xavier Crispin vid Linköpings universitet leder projektet.
Producerad av Mediabruket 2016