Dålig luftkvalité är en av de största hälsoriskerna världen över och orsakar sjukdom och för tidig död. Wallenberg Academy Fellow Illona Riipienen vill förstå atmosfärens sammansättning och hur små luftburna partiklar samverkar med moln och regn och hur det påverkar vår hälsa och klimatet.
Mediabruket 2018