Lukter, dofter, stank finns överallt omkring oss ändå är luktsinnet relativt outforskat. Men kanske kan vi använda dofterna till att bli friskare. Wallenberg Academy Fellow Jonas Olofsson ska ta reda på mer om hur vi lagrar doftminnen. Forskningen kan bland annat leda fram till nya metoder att tidigt upptäcka demenssjukdom.
Mediabruket 2018