Vill knäcka gåtor kring cellernas energifabriker

Projektanslag 2019 Medicin

I nästan alla våra celler finns mitokondrier, som skapar bränsle åt cellerna. Utan cellbränsle fungerar cellerna sämre, med till exempel nedsatt kognitiv förmåga eller sämre muskelkraft som följd. I det här projektet ska forskare undersöka vad som får mitokondrierna att tappa i förmåga.

Projektanslag 2019

Projekt:
”Mitochondrial Methyltransferases - From discovery to disease”

Huvudsökande:
Dr. Anna Wredenberg
Karolinska Institutet

Medsökande:
Karolinska Institutet
Nils-Göran Larsson
Joanna Rorbach
Anna Wedell

Beviljat anslag:
36 000 000 kronor under fem år

 

Mitokondrier är främst kända för sin förmåga att omvandla maten vi äter till användbar energi. Nästan allt syre vi andas används i denna process. Men mitokondrier är också viktiga för många andra processer, som syntes av vissa hormoner eller omsättning av fett och socker.

När mitokondrierna inte fungerar, då fungerar även cellerna sämre. Det kan leda till allt från muskelsvaghet till allvarlig påverkan på hjärnans funktioner. Dålig eller förändrad mitokondriell funktion har också observerats vid det normala åldrandet och vid cancersjukdom.

Mitokondrierna måste kommunicera med sin närmiljö inne i cellen för att kunna göra sitt jobb, men hur detta sker är långt ifrån klarlagt. Det är dock känt att ett antal proteiner finns endast inom mitokondrierna och inte i övriga cellen. Dessa proteiner ska forskarna undersöka i det här projektet för att ta reda på hur mitokondrien samspelar och kommunicerar med sin närmiljö.

Vill se hur proteiner förändras

Forskarna är särskilt intresserade av den process som kallas metylering. Det innebär att några extra atomer fäster på proteinet, och på så sätt påverkar dess funktion. Varje metyleringsprocess kräver ett specifikt enzym för att ske. Dessa enzymer kallas metyltransferaser.

Forskarna vill nu identifiera metyltransferaserna för hittills kända metylerande proteiner som finns endast i mitokondrierna. För det kommer de att använda flera avancerade tekniker, som till exempel kryoelektronmikroskop, en teknik som gör det möjligt att avbilda molekyler och cellstrukturer som frusits i nästan orörd form. Projektet väntas ge kunskaper om vad som kan ligga bakom en försämrad funktion hos mitokondrierna.

Text: Annika Lund Karolinska Institutet
Bild: Stefan Zimmerman, Karolinska Institutet