Ville Kaila

Wallenberg Academy Fellow 2019

Naturvetenskap

Professor Ville Kaila
Münchens tekniska universitet

Nominerad av:
Stockholms universitet

Kartläggning av livets energiteknik på atomnivå

I växter omvandlas solenergi till kemisk energi och i celler används denna kemiska energi för att driva livsnödvändiga processer. Wallenberg Academy Fellow Ville Kaila detaljstuderar energiomvandlingen i celler, bland annat för att kunna efterapa de naturliga processerna och producera hållbara solbränslen.

Växters fotosyntes drivs i kloroplasterna, som fungerar som ett slags kraftverk som fångar in solljus och bildar energirika molekyler. I andra celler skapas energi genom den så kallade cellandningen i mitokondrierna. 

Både fotosyntesen och cellandningen drivs av stora komplexa proteinmaskinerier. Tack vare strukturbiologins framsteg känner forskare numera till hur dessa maskinerier ser ut på atomnivå, men det saknas fortfarande mycket kunskap om vilka delar av maskinerierna som sköter vilka funktioner. 

För att på ett djupare plan förstå hur celler omvandlar energi, kartlägger professor Ville Kaila vid Münchens tekniska universitet livets energigenererande proteiner in i minsta detalj. Ett viktigt mål är att kunna härma dessa proteiner och utveckla halvsyntetiska varianter som kan utnyttja energin i solens strålar för att producera bränsle. 

Grundläggande förståelse av hur cellandningen fungerar kan också bidra till en bättre förståelse för sjukdomar där cellandningen är skadad. 
Som Wallenberg Academy Fellow kommer Ville Kaila att vara verksam vid Stockholms universitet. 

Foto: Marcus Marcetic