Wallenberg Scholars

Programmet Wallenberg Scholars avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning av ytterligare fem år. Det finns för närvarande 79 aktiva Wallenbergs Scholars.

Övrig naturvetenskap

Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik
Linköpings universitet

Experiment lägger grund för stadig teori om metastabila material

Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi
Uppsala universitet

Urgamla fotavtryck skriver om evolutionshistorien

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik
Uppsala universitet

Djurens genetiska mångfald en guldgruva för forskningen

Siv Andersson, professor i molekylär evolution
Uppsala universitet 

Biets bakterier kan bli magens egna vitaminfabriker

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik
Linköpings universitet

Skapar nya forskningsfält med hjälp av organisk elektronik

Robert Berman, professor i matematik
Chalmers tekniska högskola

Matematik som beskriver universums geometriska struktur

Kimberly Dick Thelander, professor i fysik
Lunds universitet

Hon vill se hur nanotrådar växer

David Drew, docent i biokemi
Stockholms universitet 

Han söker ny kunskap om glukostransportörer på atomnivå

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi
Uppsala universitet

Naturen inspirerar till självläkande batterier

Tobias Ekholm, professor i matematik
Uppsala universitet

Vildare geometri ger ny belysning av strängteorin

Johan Elf, professor i fysikalisk biologi
Uppsala universitet

Tvärvetenskaplig forskning om livet på molekylnivå

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi
Uppsala universitet

Söker svaret på arternas uppkomst i flugsnapparens gener

Olle Eriksson, professor i teoretisk fysik
Uppsala universitet

Jakten på framtidens magnetiska material

Andrew Ewing, professor i analytisk kemi
Göteborgs universitet

Nya filmtekniker ska avslöja hjärnans hemligheter

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi
Stockholms universitet

Kartlägger krafterna bakom proteinernas veckning

Anne L'Huillier, professor i atomfysik
Lunds universitet

Forskar kring världens kortaste ljuspulser – och det de kan belysa

Martin Högbom, professor i strukturbiokemi
Stockholms universitet

Grundläggande kemisk forskning om metaller och enzymer

Fredrik Höök, professor i fysik
Chalmers tekniska högskola

Ska studera och använda cellers ”kommunikationskapslar”

Mattias Jakobsson, Professor i genetik
Uppsala universitet

Han utforskar den moderna människans släktträd

Svante Janson, professor i matematik
Uppsala universitet   

Slumpgrafer kan bana väg för snabbare utveckling av AI

Anders Johansen, professor i astronomi
Lunds universitet

Överraskningar i datorn ger nya teorier om planetbildning

Lynn Kamerlin, professor i cell- och molekylärbiologi
Uppsala universitet

Beräknar proteiners evolution

Kirsten Kraiberg Knudsen, professor i astronomi
Chalmers tekniska högskola

Med blicken mot universums yttersta gräns

Mikael Käll, professor i fysik
Chalmers tekniska högskola

Han kastar nytt ljus över biologiska processer

Claudia Köhler, professor i molekylär växtcellbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet

Arter skyddar sig mot korsningar med småmolekyler

Jens Nielsen, professor i mikrobiell bioteknik/systembiologi
Chalmers tekniska högskola

Från cancerkunskap till grön kemi i cellens innersta

Richard Neutze, professor i biokemi
Göteborgs universitet

Han filmar i molekylernas värld

Ove Nilsson, professor i skoglig genetik och växtfysiologi
Sveriges lantbruksuniversitet

Han vill förstå - och styra - träds blomning och tillväxt

Thomas Nyström, professor i mikrobiologi
Göteborgs universitet

Jästens städförmåga ger kunskap om åldrandet

Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik
Uppsala universitet

Förutsättningar för liv i rymden studeras med ny teknik

Stephanie Reimann, professor i matematisk fysik
Lunds universitet

Nya fysikaliska fenomen i ultrakalla kvantdroppar

Johanna Rosén, professor i tunnfilmsfysik
Linköpings universitet

Hon designar nanolaminat med skräddarsydda egenskaper

Markus Schmid, professor i fysiologisk botanik
Umeå universitet

Undersöker hur växter svarar på klimatförändringar

Sara Strandberg, docent i elementarpartikelfysik
Stockholms universitet

Kan supersymmetri förklara mörk materia?

Lars Tranvik, professor i limnologi
Uppsala universitet

En outforskad dimension av naturen kan ge nya insikter om klimatet

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi
KTH

Nu visar hans proteinatlas vägen till nya läkemedel

Pernilla Wittung-Stafshede, professor i biofysikalisk kemi
Chalmers tekniska högskola

Kopparbindande proteiners roll för cancer och parkinson

Xiaodong Zou, professor i strukturkemi
Stockholms universitet

Livets byggstenar avbildas i detalj med revolutionerande metoder 

Teknik och fysik

Peter Andrekson, professor i fotonik
Chalmers tekniska högskola 

Optikforskning som ger snabbare internet

Lars Berglund, professor i trä och träkompositer
KTH

Miljövänliga material av nanocellulosa

Per Delsing, professor i experimentell fysik
Chalmers tekniska högskola

Han tämjer ljusets krafter

Hans Hertz, professor i biomedicinsk teknik
KTH

På väg mot målet att avbilda det minsta möjliga

Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik
Linköpings universitet

Täcker forskningskartans vita fläckar med nya material

Olle Inganäs, professor i biomolekylär och organisk elektronik
Linköpings universitet

Naturligt snygga solceller och vedbatterier inspirerade av naturen

Karl Henrik Johansson, professor i nätverksreglering
KTH

Så kan vi samsas med de självkörande bilarna

Kurt Johansson, professor i matematik
KTH

Förklarar mönstren i vår värld

Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi med inriktning mot datorseende och robotik
KTH

Robotar som samverkar med människor

Erik G Larsson, professor i kommunikationsteknologi
Linköpings universitet

Forskning för säkerhet och snabbhet i framtidens trådlösa nät

Andreas Strömbergsson, professor i matematik
Uppsala universitet

Forskaren som tar ett nytt grepp om klassiska matematikproblem

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering
Linköpings universitet

Visualiseringsteknik som gör det osynliga synligt och som ska öppna AI:s svarta låda

Medicin och medicinsk teknik

Dan I. Andersson, professor i medicinsk bakteriologi
Uppsala universitet

Nya snabbtester lovande verktyg i kampen mot antibiotikaresistens

Ernest Arenas, professor i molekylär neurobiologi
Karolinska Institutet

Programmering av hjärnceller för att hjälpa Parkinsonpatienter

Christer Betsholtz, professor i vaskulär biologi
Uppsala universitet

Han ritar kartorna över blodkärlens celler

Anna Blom, professor i medicinsk proteinkemi
Lunds universitet

Kartläggning av cellernas inre immunförsvar kan ge nya behandlingar

Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin
Göteborgs universitet

Undersöker hur diabetesbehandlingar påverkar tarmbakterier

Marie Carlén, docent i neurovetenskap
Karolinska Institutet

Ny ljusteknologi belyser orsaken till psykiska sjukdomar

Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi
Uppsala universitet

Nya rön om blodkärl kan bromsa spridningen av cancer

Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi
Umeå universitet

Samma proteinplack bakom diabetes och neurologiska sjukdomar

Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi
Karolinska Institutet

Grundforskning för självläkande hjärnor

Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap
Göteborgs universitet

Skadat mitokondrie-DNA bakom ovanliga sjukdomar och åldersproblem

Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning
Karolinska Institutet

Forskning om nybildning av nervceller kan förlänga liv

Randall Johnson, professor i molekylär fysiologi och patologi
Karolinska Institutet

Utforskar hur immunförsvaret kan styras för bättre cancerbehandlingar 

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik
Uppsala universitet

Hundens gener - nycklar till mänsklig sjukdom

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi
Karolinska Institutet

Studerar hur hjärnan blir till

Taija Mäkinen, docent
Uppsala universitet

Genstudier ska ge ny kunskap om det gåtfulla lymfsystemet

Lars Nyberg, professor i medicinsk neurovetenskap
Umeå universitet

Träning hjälper minnet

Mia Phillipson, professor i fysiologi
Uppsala universitet

Hon kartlägger immunsystemet i kampen mot folksjukdomar

Camilla Svensson, professor i molekylär smärtforskning
Karolinska Institutet

Hon söker ursprunget till kronisk värk

Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi
Linköpings universitet

Flugforskning som kan bromsa utveckling av Alzheimer

Henrik Zetterberg, professor i neurokemi
Göteborgs universitet

Nya idéer om plack kan ge fungerande demensmedicin

Humaniora och Samhällsvetenskap

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi
Lunds universitet

Anslag vid Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Forskar om dumhet i organisationer

Anna Dreber Almenberg, professor i nationalekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Anslag vid Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 
för Scholarsprojektet "Which results can we trust?"

Hon forskar om hur själva forskningen ska bli mer tillförlitlig

Helen Frowe, professor i filosofi
Stockholms universitet

Anslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Hon startar Sveriges första forskningscentrum för krigets etik

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik
Lunds universitet

Anslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Om konsten att lära sig ett nytt språk

Per Krusell, professor i nationalekonomi
Stockholms universitet

Anslag vid Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Global koldioxidskatt kan rädda klimatet

Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Anslag vid Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Färre bolag på börsen kan få effekter för vanliga konsumenter

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap
Göteborgs universitet

Anslag vid Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Han vill hitta ett sätt att knäcka korruptionen

Lotta Vikström, professor i historia
Umeå universitet

Anslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Funktionsnedsättning hinder för jobb och partner

Maria Ågren, professor i historia
Uppsala universitet

Anslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Historiska rättsprotokoll avslöjar ny bild av kvinnors och mäns arbete