Wallenberg Scholars

Programmet Wallenberg Scholars avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning av ytterligare fem år. Det finns för närvarande 62 aktiva Wallenbergs Scholars.

Övrig naturvetenskap

Igor Abrikosov, professor i teoretisk fysik
Linköpings universitet

Metastabila tillstånd grunden för nya avancerade material

Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi
Uppsala universitet

Urgamla fotavtryck skriver om evolutionshistorien

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik
Uppsala universitet

Tamsvin, hästar och kycklingar berättar om människans arv

Siv Andersson, professor i molekylär evolution
Uppsala universitet 

Bakterier kan bli kroppens egna vaccinfabriker

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik
Linköpings universitet

Han omvandlar elektroniska signaler till biologiska signaler

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi
Uppsala universitet

Naturens läkning ska inspirera till självlagande batterier

Tobias Ekholm, professor i matematik
Uppsala universitet

Han rör sig på gränsen mellan matematik och fysik

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi
Uppsala universitet

Flugsnapparens gener nyckel till hur nya arter uppstår

Olle Eriksson, professor i teoretisk fysik
Uppsala universitet

Framtidens magnetiska material

Andrew Ewing, professor i analytisk kemi
Göteborgs universitet

Nya filmtekniker ska avslöja hjärnans hemligheter

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi
Stockholms universitet

Modellerna med livets arkitektur

Anne L'Huillier, professor i atomfysik
Lunds universitet

Atomfysik på frammarsch

Fredrik Höök, professor i fysik
Chalmers tekniska högskola

Ska studera och använda cellers ”kommunikationskapslar”

Svante Janson, professor i matematik
Uppsala universitet   

Slumpgrafer kan bana väg för snabbare utveckling av AI

Mikael Käll, professor i fysik
Chalmers tekniska högskola

Han kastar nytt ljus över biologiska processer

Claudia Köhler, professor i molekylär växtcellbiologi
Sveriges lantbruksuniversitet

Arter skyddar sig mot korsningar med småmolekyler

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik
Uppsala universitet

Hundens gener - nycklar till mänsklig sjukdom

Jens Nielsen, professor i mikrobiell bioteknik/systembiologi
Chalmers tekniska högskola

Livets egen ingenjör gör bränsle av jäst

Richard Neutze, professor i biokemi
Göteborgs universitet

Han filmar i molekylernas värld

Ove Nilsson, professor i skoglig genetik och växtfysiologi
Sveriges lantbruksuniversitet

Han vill förstå - och styra - träds blomning och tillväxt

Thomas Nyström, professor i mikrobiologi
Göteborgs universitet

Åldrade celler skadas av proteinklumpar

Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik
Uppsala universitet

Förutsättningar för liv i rymden studeras med ny teknik

Stephanie Reimann, professor i matematisk fysik
Lunds universitet

Nya fysikaliska fenomen i ultrakalla kvantdroppar

Markus Schmid, professor i fysiologisk botanik
Umeå universitet

Studie av växters förändringar som svar på temperaturväxlingar

Lars Tranvik, professor i limnologi
Uppsala universitet

Ny kunskap om nedbrytning av organiskt material ska ge bättre klimatförståelse

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi
KTH

Människan ska få en innehållsförteckning

Pernilla Wittung-Stafshede, professor i biofysikalisk kemi
Chalmers tekniska högskola

Proteinforskning som kan förändra synen på sjukdomsutveckling

Xiaodong Zou, professor i strukturkemi
Stockholms universitet

Hon gör plats i Sverige för ny metod för analys av biologiska molekyl

Teknik och fysik

Peter Andrekson, professor i fotonik
Chalmers tekniska högskola 

Optikforskning som ger snabbare internet

Lars Berglund, professor i trä och träkompositer
KTH

Miljövänliga material av nanocellulosa

Per Delsing, professor i experimentell fysik
Chalmers tekniska högskola

Han tämjer ljusets krafter

Hans Hertz, professor i biomedicinsk teknik
KTH

Röntgenforskning som väcker förhoppningar

Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik
Linköpings universitet

Täcker forskningskartans vita fläckar med nya material

Olle Inganäs, professor i biomolekylär och organisk elektronik
Linköpings universitet

Naturligt snygga solceller och vedbatterier inspirerade av naturen

Karl Henrik Johansson, professor i nätverksreglering
KTH

Energibesparing genom uppkopplade apparater och fordon

Kurt Johansson, professor i matematik
KTH

Förklarar mönstren i vår värld

Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi med inriktning mot datorseende och robotik
KTH

Robotar som samverkar med människor

Erik G Larsson, professor i kommunikationsteknologi
Linköpings universitet

Forskning för säkerhet och snabbhet i framtidens trådlösa nät

Andreas Strömbergsson, professor i matematik
Uppsala universitet

Matematiska modeller för sfärer i stillhet och rörelse

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering
Linköpings universitet

Visualiseringsteknik som gör det osynliga synligt och som ska öppna AI:s svarta låda

Medicin och medicinsk teknik

Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi
Uppsala universitet

Mer kunskap om antibiotikaresistens för bättre diagnostik och behandling

Ernest Arenas, professor i molekylär neurobiologi
Karolinska Institutet

Programmering av hjärnceller för att hjälpa Parkinsonpatienter

Christer Betsholtz, professor i vaskulär biologi
Uppsala universitet

Ny transportväg för läkemedel mot Alzheimers sjukdom

Anna Blom, professor i medicinsk proteinkemi
Lunds universitet

Kartläggning av cellernas inre immunförsvar kan ge nya behandlingar

Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin
Göteborgs universitet

Undersöker hur diabetesbehandlingar påverkar tarmbakterier

Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi
Uppsala universitet

Tumörer kan bli en ofarlig del av kroppen

Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi
Umeå universitet

Med målet att minska diabetes- och andra fetmarelaterade sjukdomar

Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi
Karolinska Institutet

Grundforskning för självläkande hjärnor

Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap
Göteborgs universitet

Skadat mitokondrie-DNA bakom ovanliga sjukdomar och åldersproblem

Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning
Karolinska Institutet

Kärnsprängningar ger hjärnforskare unika möjligheter

Randall Johnson, professor i molekylär fysiologi och patologi
Karolinska Institutet

Kunskap om syrebrist i tumörer ska förbättra cancerbehandlingar

Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi
Karolinska Institutet

Modell för embryots genaktivitet ska förutse effekter av skador

Taija Mäkinen, docent
Uppsala universitet

Genstudier ska ge kunskap om det gåtfulla lymfsystemet

Lars Nyberg, professor i medicinsk neurovetenskap
Umeå universitet

Med blick för hjärnans minnesfunktion, åldrande och sjukdom

Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi
Linköpings universitet

Flugforskning som kan bromsa utveckling av Alzheimer

Humaniora och Samhällsvetenskap

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi
Lunds universitet

Anslag vid Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Forskar om människors fåfänga

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik
Lunds universitet

Anslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Om konsten att lära sig ett nytt språk

Per Krusell, professor i nationalekonomi
Stockholms universitet

Anslag vid Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Klimatförändringar påverkar länders ekonomier olika

Alexander Ljungqvist, professor i finansiell ekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Anslag vid Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Färre bolag på börsen kan få effekter för vanliga konsumenter

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap
Göteborgs universitet

Anslag vid Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Korruption leder till sämre hälsa

Lotta Vikström, professor i historia
Umeå universitet

Anslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Att åldras med funktionsnedsättningar – förr, nu och i framtiden

Maria Ågren, professor i historia
Uppsala universitet

Anslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man trott

Tidigare år