Wallenberg Scholars förlängningsanslag

Programmet Wallenberg Scholars avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning av ytterligare fem år. Här presenteras förlängningsanslagen från den första utlysningsperioden åren 2009-2012.