Wallenberg Scholars förlängningsanslag

Programmet Wallenberg Scholars avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning av ytterligare fem år. Här presenteras förlängningsanslagen från den första utlysningsperioden åren 2009-20012.

Förlängningsanslag Wallenberg Scholars

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik
Uppsala universitet

2012-2016 och 2017-2021

Tamsvin, hästar och kycklingar berättar om människans arv

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik
Linköpings universitet

2012-2016 och 2017-2021

Han omvandlar elektroniska signaler till biologiska signaler

Tobias Ekholm, professor i matematik
Uppsala universitet

2012-2016 och 2017-2021

Han rör sig på gränsen mellan matematik och fysik

Mikael Käll, professor i fysik
Chalmers tekniska högskola

2012-2016 och 2017-2021

Han kastar nytt ljus över biologiska processer

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi
KTH

2012-2016 och 2017-2021

Människan ska få en innehållsförteckning

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi
Stockholms universitet

2012-2016 och 2017-2021

Modellerna med livets arkitektur

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik
Lunds universitet

2012-2016 och 2017-2021
Förlängningsanslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, MAW

Om konsten att lära sig ett nytt språk

Siv Andersson, professor i molekylär evolution
Uppsala universitet 

2011-2015 och 2016-2020

Bakterier kan bli kroppens egna vaccinfabriker

Andrew Ewing, professor i analytisk kemi
Göteborgs universitet

2011-2015 och 2016-2020

Nya filmtekniker ska avslöja hjärnans hemligheter

Hans Hertz, professor i biomedicinsk teknik
KTH

2011-2015 och 2016-2020

Röntgenforskning som väcker förhoppningar

Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik
Linköpings universitet

2011-2015 och 2016-2020

Hård, hårdare, hårdast - stark materialforskning

Svante Janson, professor i matematik
Uppsala universitet   

2011-2015 och 2016-2020

Slumpgrafsmodeller som kan förutspå smittspridning

Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi
Linköpings universitet

2011-2015 och 2016-2020

Flugforskning som kan bromsa utveckling av Alzheimer

Per Krusell, professor i nationalekonomi
Stockholms universitet

2011-2015 och 2016-2020
Förlängningsanslag vid Marcus och Marianne Wallenbergs Stiftelse, MMW

Klimatförändringar påverkar länders ekonomier olika

Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi
Uppsala universitet

2010-2014 och 2015-2019

Evolutionens steg upp på land

Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi
Umeå universitet

2010-2014 och 2015-2019

Med målet att minska diabetes- och andra fetmarelaterade sjukdomar

Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi
Karolinska Institutet

2010-2014 och 2015-2019

Grundforskning för självläkande hjärnor

Olle Inganäs, professor i biomolekylär och organisk elektronik
Linköpings universitet

2010-2014 och 2015-2019

Energisk och ledande solskensforskare

Kurt Johansson, professor i matematik
KTH

2010-2014 och  2015-2019

På jakt efter slumpmässiga mönster

Jens Nielsen, professor i mikrobiell bioteknik/systembiologi
Chalmers tekniska högskola

2010-2014 och 2015-2019

Livets egen ingenjör gör bränsle av jäst

David A. Wardle, professor i jord- och växtekologi
Sveriges lantbruksuniversitet

2010-2014 och  2015-2019

Förändringar i fjäll- och skogliga ekosystem

Pernilla Wittung-Stafshede, professor i biofysikalisk kemi
Umeå universitet

2010-2014 och  2015-2019

Proteinforskning som kan förändra synen på sjukdomsutveckling

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi
Lunds universitet

2010-2014 och  2015-2019
Förlängningsanslag vid Marcus och Marianne Wallenbergs Stiftelse, MMW

Forskar om människors fåfänga

Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi
Uppsala universitet

2009-2013 och 2014-2018

Tumörer kan bli en ofarlig del av kroppen

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi
Uppsala universitet

2009-2013 och 2014-2018

Flugsnapparens gener nyckel till hur nya arter uppstår

Karl Henrik Johansson, professor i nätverksreglering
KTH

2009-2013 och 2014-2018

Energibesparing genom uppkopplade apparater och fordon

Lars Nyberg, professor i medicinsk neurovetenskap
Umeå universitet

2009-2013 och 2014-2018

Med blick för hjärnans minnesfunktion, åldrande och sjukdom

Thomas Nyström, professor i mikrobiologi
Göteborgs universitet

2009-2013 och 2014-2018

Åldrade celler skadas av proteinklumpar

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap
Göteborgs universitet

2009-2013 och 2014-2018
Förlängningsanslag vid Marcus och Marianne Wallenbergs Stiftelse, MMW

Korruption leder till sämre hälsa

Maria Ågren, professor i historia
Uppsala universitet

2009-2013 och 2014-2018
Fortsättningsanslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, MAW

Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man trott