Wushi Goldring

Wallenberg Academy Fellow 2019

Naturvetenskap

Docent Wushi Goldring
Stockholms universitet

Hur mycket av geometrin kan genereras av matematiska grupper? 

Sedan den så kallade gruppteorin upptäcktes under det tidiga 1800-talet, har den visat sig vara ett kraftfullt verktyg och förenande språk för många grenar inom matematiken. Wallenberg Academy Fellow Wushi Goldring ska nu undersöka om gruppteorin kan spela en större roll för geometrin än vad man tidigare har förstått. 

Ett exempel på hur gruppteori kan användas är för att lösa Rubiks kub. Mängden av alla tänkbara vridsekvenser utgör en grupp och matematiker kan med gruppteorins hjälp räkna ut hur många drag som krävs för att lösa kuben. 

Sedan gruppteorin började utvecklas för tvåhundra år sedan har den bidragit till många avgörande framsteg inom matematiken och varit ett oumbärligt verktyg för utvecklingen av kvantteorin, som revolutionerade fysiken under 1900-talet. Inom kemin används gruppteori exempelvis för att modellera molekyler och för att utveckla förståelsen för molekylärbiologiska system.  

Docent Wushi Goldring vid Stockholms universitet ska nu undersöka vilken betydelse gruppteorin egentligen spelar för geometrin. Går det att beskriva fler geometriska objekt med gruppteori än vad man tidigare har trott? Målet är att utveckla en generell teori som förklarar vilka geometriska objekt som kan genereras av grupper och varför det blir så.

Foto: Marcus Marcetic