Utlysningar

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

Anslag till forskningsprojekt

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas komplementära kompetenser ger utökade möjligheter att angripa den utvalda forskningsfrågan.
Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 till 50 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Ansökningsperioden startar 7 januari.
1
februari 2020 Sista ansökningsdag

Individuellt anslag till framstående forskare

Nominering till Wallenberg Clinical Scholars

Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika kliniska forskarna vid svenska universitet och universitetssjukhus. Stiftelsen avser totalt att avsätta upp till 600 miljoner kronor för att stärka den kliniska forskningen i Sverige. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.

Ansökningsperioden startar 1 september.
1
oktober 2019 Sista ansökningsdag

Nominering till Wallenberg Academy Fellows förlängning

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2015 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2015 kan erhålla förlängning. Lärosätena inbjuds att nominera till Wallenberg Academy Fellow 2015 förlängning.

Nomineringsperioden startar 1 mars.
5
april 2020 Sista ansökningsdag

Nominering till Wallenberg Academy Fellows

Programmet omfattar unga, framstående forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.
Sedan 2017 utlyses programmet vartannat år. Lärosätena inbjuds att senast den 15 februari nominera kandidater till programmet.

Ansökningsperioden startar 7 januari.
15
februari 2021 Sista ansökningsdag

Nominering till Wallenberg Scholars

Universiteten inbjudes att nominera forskare till programmet Wallenberg Scholars. Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.
4
maj 2023 Sista ansökningsdag

Matematikprogrammet

Matematikprogrammet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien anslag inom matematikprogrammet.

Programmet består av flera delprogram
• Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
• Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
• Program för utländska gästforskare

Stiftelsen kommer att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2023. Stödet uppgår till totalt 340 miljoner kronor.

Ansökningsperioden startar 1 september.
5
oktober 2019 Sista ansökningsdag

Stipendieprogram

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowships at Nanyang Technological University (NTU) Singapore

The Knut and Alice Wallenberg Foundation has established a long-term postdoctoral fellowship program at Nanyang Technological University (NTU), Singapore. The purpose of the program is to bring outstanding young Swedish scientists to NTU for two years of postdoctoral research and studies. The program is open for all disciplines at NTU.

The application period begins October 1.
15
november 2019 Sista ansökningsdag

The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Broad Institute

The application period begins October 1.
15
november 2019 Sista ansökningsdag

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford University

The application period begins October 1.
15
november 2019 Sista ansökningsdag