Nu inleds rekryteringen till miljardsatsningen inom AI

I slutet av förra året lanserades en storsatsning på artificiell intelligens, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP. Ambitionen är att Sverige ska uppnå en internationellt ledande position inom AI-området. Nu utlyses ett 62 forskartjänster.

Läs mer

Djupare kunskap om hur mänskliga embryonala celler bildas kan öka förståelsen för orsaker bakom infertilitet, hoppas Fredrik Lanner. Hans forskning är också central i utveckling av stamcellsbehandling för åldersförändringar i gula fläcken – en ögonsjukdom som drabbar nära en femtedel av alla över 65.
Wallenberg Academy Fellow Andreas Olssons forskning kan i framtiden ge oss nya verktyg för att hantera rädslor, allt från främlingsfientlighet till olika ångeststörningar.
De vill effektivisera befintliga cancerbehandlingar och läkemedel och lägga grunden för nya.
I ytan på våra celler sitter mängder av proteiner. En del förmedlar signaler mellan in- och utsida, andra agerar dörrar och transportkanaler. Hittills vet vi bara hur en handfull av dem ser ut. Pontus Gourdon vid Lunds universitet vill ta högupplösta 3D-bilder av fler av de här proteinerna, för att kunna förstå exakt hur de fungerar.