Hur påverkar globaliseringen kampen för kvinnors och HBT-personers rättigheter? Och hur påverkar rättighetskampen globaliseringen? Det är två centrala frågor när Mia Liinason utforskar aktivism över nationsgränser.
En förhoppning är att den nya metoden ska ge bättre möjligheter att tidigt lokalisera och diagnostisera tumörer.
Två tarmbakterier undersöks med helt nya metoder på jakt efter förklaringen till långvariga infektioner.
Bakterier av typen pneumokocker finns ofta i näsan hos friska barn. Men de kan också ge allvarliga infektioner och leder årligen två miljoner människors död. Birgitta Henriques Normark undersöker vad som gör att pneumokocker ibland orsakar sjukdom och hur den kunskapen kan användas för bättre behandling.