Fyra jubileumsymposier i september

 

Materials and Technology for a Digital Future Linköping 13 september                  Pressmeddelande

Molecular Life Science Stockholm 15 september                 Pressmeddelande

Human Progress in the 21st Century – dark and bright sides of democratization Uppsala 21 september                      Pressmeddelande

Metabolism – The Foundation of Life Göteborg 28 september                  Pressmeddelande

Av hundra infarktpatienter som kommer in till Universitetssjukhuset i Lund överlever nittiofem. Men överläkaren och forskaren David Erlinge vill rädda ännu fler, och hitta framtidens patienter redan före infarkten. För fortfarande är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken bland både män och kvinnor.
Logik, som vetenskap, är en grundsten för såväl filosofin och matematiken som datavetenskapen. I ett tvärvetenskapligt projekt ska logikern och Wallenberg Academy Fellow Graham Leigh fläta samman de tre.
Wallenberg Academy Fellow Andreas Olssons forskning kan i framtiden ge oss nya verktyg för att hantera rädslor, allt från främlingsfientlighet till olika ångeststörningar.
7 min
Vad är det som gör en region ekonomiskt stark? Hur förändrar det sig över tid, och går det att påverka? Wallenberg Academy Fellow Kerstin Enflo, ekonomhistoriker vid Lunds universitet, går ända tillbaka till 1500-talet för att söka svaren.