22 framstående forskningsprojekt får totalt 640 miljoner kronor

Mer kunskap om hur hjärna och nervsystem styr kroppsrörelser samt nya material för framtidens elektronik är vad två, av de 22 projekt som får anslag, handlar om.

Läs pressmeddelandet

Ett särskilt pris väntar den som löser inneslutningsproblemet, en av partikelfysikens mest svårlösta gåtor. Forskare vid Uppsala universitet och forskningsinstitutet Nordita ligger i frontlinjen och filar tålmodigt på en lovande teori. Förhoppningen är att få svar på varför kvarkar, materiens minsta byggstenar, sitter fast i protoner och neutroner.
För första gången kan det bli möjligt att avslöja hur de proteiner som ska avkoda DNA ser den kemiska koden.
I Lund och Zürich tar forskare nu fram metoder för att detaljstudera samspelet mellan antikropp och bakterie.
Två forskare i Lund ska ta fram ny kunskap om kvarkar och gluoner, några av de partiklar som bygger upp vår värld. Grunden för projektet är kollisioner i partikelacceleratorn LHC vid CERN. Men det är inte bara partiklarna som krockar i det här projektet – forskarnas hypoteser är också på kollisionskurs. Det tycker de är intressant.