Matematikprogrammet 2017

Wallenberg Clinical Scholars 2017

Blodcancerceller och pneumokocker i fokus för årets Wallenberg Clinical Scholars

20 min
Patienter med bröstcancer reagerar ofta olika på behandling med samma medicin. Nu ska forskare vid Karolinska institutet undersöka varför det är så. Med hjälp av en ny läkemedelsbindningsmetod (CETSA), modern molekylärbiologi och klassisk klinisk verksamhet ska de studera effekter av läkemedel på molekylär och cellulär nivå. Syftet är att hitta innovativa strategier för effektivare behandling av bröstcancer.
Centralt i forskningsprojektet är något som kallas dendritceller.
8 min
Wallenberg Academy Fellow Simone Immlers forskning kan bidra till bättre kunskap om sjukdomar som beror på mutationer i könscellerna.
Rishikesh Bhalerao undersöker hur träden vet vilken årstid det är. Han jämför lövträd med olika genuppsättningar för att se hur de svarar på ljus och mörker samt värme och kyla. Redan pågår försök med transgena träd med längre tillväxtsäsong.