Cellernas energiproduktion är en livsviktig process i våra kroppar. Om denna funktion är nedsatt kan det orsaka svåra sjukdomar. I ett femårigt forskningsprogram på Karolinska Institutet är målet att öka kunskapen om cellens kraftverk, mitokondrierna, och utforska nya behandlingsmöjligheter för mitokondriella sjukdomar.
Ilona Riipinen vill förstå atmosfärens självrenande förmåga. Målet är att som Wallenberg Academy Fellow ta fram datormodeller som kan 3D-simulera hur moln bildas.
Forskare i Umeå försöker skapa en modell för att förutsäga i vilken takt som klimateffekterna kommer att drabba sjöar i norr.
Anders Nilsson och hans forskarkollegor använder röntgenlaser för att i realtid studera hur koldioxid kan omvandlas med kemisk katalys till exempelvis eten. Förhoppningen är att kunskapen ska ge nya tekniker för lokal produktion av bränslen och material. Visionen är ett samhälle som är mer robust än det vi har idag.