22 framstående forskningsprojekt får totalt 640 miljoner kronor

Mer kunskap om hur hjärna och nervsystem styr kroppsrörelser samt nya material för framtidens elektronik är vad två, av de 22 projekt som får anslag, handlar om.

Korta beskrivningar av projekten

 

Läs pressmeddelandet

I atmosfären utanför solen sjunker först temperaturen för att sedan öka igen. Jorrit Leenaarts forskargrupp undersöker vad som orsakar denna mystiska hetta. Med skarpa bilder från ett nytt instrument tänker de göra 3D-modeller av magnetfälten i kromosfären, solatmosfärens yttersta skikt. Något som aldrig gjorts förut.
7 min
Ellen Moons leder ett projekt där forskare vid fyra universitet förfinar kunskapen om hur strukturen bildas i solcellens fotoaktiva skikt. Målet är att kunna öka verkningsgraden och skala upp tekniken.
Målet är att kartlägga arvsmassan hos tusen individer från olika platser i Europa och Asien under ett tidsspann på nära 50 000 år.
20 min
Hur uppstår och utvecklas nya gener och funktionella proteiner? Det är en av de mest fundamentala frågorna inom evolutionsbiologin. Nu söker en tvärvetenskaplig grupp av forskare vid Uppsala universitet svaret. Det är ett högriskprojekt, men om de lyckas så är det som om de hittat evolutionsbiologins heliga graal.