De flesta blir friska från influensa på någon vecka, men virusen orsakar även många dödsfall varje år. Peter Kasson tar hjälp av molekylärbiologiska verktyg och avancerade datamodeller för att på atomnivå förstå hur influensavirus infekterar cellerna i vår kropp. Kunskapen kan leda till nya behandlingar.
Servicerobotar för kontor, fabriker och laboratorier är tänkbara framtida applikationer för det kontrollsystem som Wallenberg Academy Fellow Dimos Dimarogonas utvecklar.
I framtiden kan elektrisk nervstimulering vara ett behandlingsalternativ vid inflammatoriska sjukdomar. Det tror Wallenberg Academy Fellow Peder Olofsson.
Om bananflugehannar äter mycket socker får de fetare ungar. Det har Anita Öst vid Linköpings universitet visat. Nu vill hon lista ut exakt vilka molekyler i flugornas spermier som ger effekten, och om människor fungerar på samma sätt.