Från skepp, till satelliter, och nu undervattensfarkoster. Havsforskare har fått ett nytt verktyg för att studera världen under ytan. Från Göteborg ska Sebastiaan Swart koordinera en flotta som samlar unika data åt oceanografer, ekologer och klimatforskare.
Petter Woll vill förstå hur blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom, MDS, uppstår. Med ny molekylär kunskap om cancerstamcellerna som driver sjukdomen hoppas han kunna bidra till nya botande behandlingsterapier.
Wallenberg Academy Fellow Jessica Körning Ljungberg vill veta om tvåspråkighet eller ett mentalt krävande arbete kan förbättra minnet och skydda mot demens.
Dimos Dimarogonas utvecklar kontrollsystem för robotar som inte bara är programmerade för att utföra en specifik uppgift, utan också för att kunna samarbeta. Servicerobotar för kontor, fabriker och laboratorier är tänkbara framtida applikationer.