7 min
Att jobba mer och längre kommer att vara avgörande för att klara en hållbar finansiering av framtidens välfärd. Johanna Wallenius forskar som Wallenberg Academy Fellow om hur fler ska vilja arbeta även efter 65, och om hur studenter ska komma ut tidigare i arbetslivet. Det är viktigt att öka sysselsättningen i alla åldersgrupper, menar hon, och det bör ske med morötter snarare än piska.
20 min
I Göteborg studerar forskare sjukdomen i genmodifierade möss, och i möss som bär på mänskliga tumörer.
Från skepp, till satelliter, och nu undervattensfarkoster. Från Göteborg ska Wallenberg Academy Fellow Sebastiaan Swart koordinera en flotta som samlar unika data åt oceanografer, ekologer och klimatforskare.
Aleksandra Foltynowicz-Matyba är fascinerad av möjligheten att mäta med hjälp av ljus. Hon använder ny teknik för att utveckla instrument som kan påvisa växthusgaser i atmosfären eller avslöja sjukdomar i utandningsluften.