Nytt nordiskt nätverk inom Nobelprisad teknik – CryoNet

KAW och Novo Nordiska Fonden stödjer nätverkssamarbete inom kryoelektronmikroskopi

Läs pressmeddelandet

Artificiell intelligens, AI, och kvantteknologi kommer att förändra vetenskapen, industrin, vården – ja, i princip alla samhällssektorer – och därigenom vardagslivet för det flesta av oss. Riktigt hur omvälvande det blir vet ingen i dag, men vi kan vara överens om att Sverige måste hänga med i utvecklingen.
Wallenberg Academy Fellow Annica Black-Schaffer vill vara först med att bygga en kvantdator.
Wallenberg Academy Fellow Karin Schönning söker nya pusselbitar i strävan att lösa de olösta mysterierna.
Begrepp som värd och gästfrihet är mer komplicerade än man kanske först tänker på. De utstrålar inte bara välvilja, utan även en maktposition som sätter gränser för vad gästen får göra och inte. Nu undersöker Fataneh Farahani hur gästfriheten fungerar i flyktingkrisens spår. Fältarbetet sker i fyra europeiska städer, däribland Malmö.