Nytt nordiskt nätverk inom Nobelprisad teknik – CryoNet

KAW och Novo Nordiska Fonden stödjer nätverkssamarbete inom kryoelektronmikroskopi

Läs pressmeddelandet

Den mänskliga kroppen på ett mikrochip kan vara framtiden för biomedicinen. Forskare världen över har redan börjat ta fram modeller i mikroformat av olika organ, som hjärta, lungor och lever. Målet är att ersätta djurförsök och samtidigt göra modellerna träffsäkrare än idag. En av forskarna är Maria Tenje, utnämnd till Wallenberg Academy Fellow, och nu i full färd med att utveckla en naturtrogen modell av blodhjärnbarriären.
12 min
Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. Genom autonoma system försöker forskarna få datorer, robotar och andra system att behärska mänskliga färdigheter bättre, snabbare, säkrare och smartare än vad vi själva kan.
I framtiden kan elektrisk nervstimulering vara ett behandlingsalternativ vid inflammatoriska sjukdomar. Det tror Wallenberg Academy Fellow Peder Olofsson.
De flesta blir friska från influensa på någon vecka, men virusen orsakar även många dödsfall varje år. Peter Kasson tar hjälp av molekylärbiologiska verktyg och avancerade datamodeller för att på atomnivå förstå hur influensavirus infekterar cellerna i vår kropp. Kunskapen kan leda till nya behandlingar.