Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumsdonation:

1,6 miljarder kronor till artificiell intelligens och kvantteknologi

 Läs pressmeddelandet

 

Stor forskningssatsning sätter Sverige på kartan inom AI och kvantteknologi

Läs reportaget

 

Läs Peter Wallenberg Jr:s tal från Jubileumsmiddagen

7 min
Bakterien Neisseria meningitidis trivs vanligtvis bra i våra näsor. Men ibland tar den sig in i blodet och orsakar livshotande hjärnhinneinflammation. Edmund Loh söker svaret på varför detta sker genom att studera små RNA-molekyler i bakterien. Förhoppningen är att forskningen ska leda till nya behandlingsstrategier.
Forskarna har bland annat upptäckt sju tidigare okända gener som fungerar som startnyckel.
Fem forskargrupper på KTH deltar i projektet och experiment utförs även i labbet Mobile Life i Kista.
Hur uppstår och utvecklas nya gener och funktionella proteiner? Det är en av de mest fundamentala frågorna inom evolutionsbiologin. Nu söker en tvärvetenskaplig grupp av forskare vid Uppsala universitet svaret. Det är ett högriskprojekt, men om de lyckas så är det som om de hittat evolutionsbiologins heliga graal.