WASP får extra kraft från NTU i Singapore

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till Nanyang Technological University, NTU, i Singapore. Genom satsningen ska 25 unga forskare från hela världen få finansiering för ett år i Singapore och ett år i Sverige inom autonoma system, mjukvara och AI.

Läs pressmeddelandet från WASP

Levande celler är byggda så att de kan släppa in och ut exakt rätt ämnen genom sina membran. Går den mekanismen att kopiera? Vid Chalmers har Andreas Dahlin tagit sig an utmaningen. Han skapar smarta filter som ska kunna skilja ut enstaka molekyler ur en blandning.
Cancerbehandling där fiberoptiken först hittar cancerceller och sedan levererar cytostatika kan vara en tänkbar tillämpning.
Att kunna ta vara på koldioxid ser Anders Nilsson och hans forskarkollegor som en av de stora utmaningarna för mänskligheten.
NK-celler, natural killer cells, dödar virus och cancerceller och är en viktig del i immunförsvaret. Men de kan också bidra till sjukdom. Niklas Björkström studerar den friska leverns NK-celler samt vilken roll de spelar vid olika leversjukdomar. Studier som kan användas för förbättrad behandling av leversjukdomar som levercancer, fett- och skrumplever.