Med hjälp av fotoner, små ljuspartiklar, utvecklar Mohamed Bourennane och hans kollegor helt säkra sätt att överföra digital information. Alla avlyssningsförsök avslöjas tack vare kvantmekanikens grundläggande teorier.
Wallenberg Academy Fellow Nasim Sabouri undersöker dess funktion i celler och hoppas kunna utveckla nya och effektivare läkemedel mot cancer.
Man måste hinna upptäcka och mäta dem innan de faller sönder.
Hårda ytbeläggningar är en svensk paradgren. En femtedel av alla skärverktyg som säljs i världen kommer från Sverige. Förklaringen ligger i många års forskning och utveckling. Men än finns det outforskade material. Forskare i Linköping ska nu koppla greppet om boriderna, en grupp ämnen som är svårtillverkade, men som kan bli både extremt hårda och supraledande.