Fyra jubileumsymposier i september

 

Materials and Technology for a Digital Future Linköping 13 september                  Pressmeddelande

Molecular Life Science Stockholm 15 september                 Pressmeddelande

Human Progress in the 21st Century – dark and bright sides of democratization Uppsala 21 september                      Pressmeddelande

Metabolism – The Foundation of Life Göteborg 28 september                  Pressmeddelande

Med hjälp av en ny generation elektronmikroskopi går det att undersöka strukturen på de proteiner som finns i cellernas membran på ett mer detaljerat och effektivt sätt. Mer kunskap om dessa proteiners utseende kan ge bättre läkemedel.
Levande celler är byggda så att de kan släppa in och ut exakt rätt ämnen genom sina membran. Går den mekanismen att kopiera? Det är något som Wallenberg Academy Fellow Andreas Dahlin ska undersöka.
Wallenberg Academy Fellow Paul Erhart vid Chalmers använder datormodeller för att studera hur värmen kan minskas, eller förvandlas till en tillgång.
Den biologiska utvecklingsläran ger inte hela förklaringen till vad som hände när människan skilde sig från djuren. Den kulturella evolutionen är kanske minst lika viktig.