Läs om 18 projekt som kan leda till nya forskningsgenombrott

Nya metoder för att behandla astma, studier om hur Universum såg ut i födelseögonblicket, kartläggning av hela insektslivet i Sverige och på Madagaskar
eller tarmflorans betydelse för utveckling av typ 2-diabetes är några exempel på de 18 projekt som nyligen fått projektanslag.

Mer om forskningsprojekten

Det gäller att lära sig att gasa och bromsa samtidigt. På Karolinska Institutet jobbar sex forskarlag med olika spetskompetenser för att undersöka hur bättre kunskap om reaktiva syreradikaler både ska kunna effektivisera befintliga cancerbehandlingar och läkemedel och ge upphov till nya.
Forskare i Umeå försöker skapa en modell för att förutsäga i vilken takt som klimateffekterna kommer att drabba sjöar i norr.
14 min
Wallenberg Academy Fellow Alexandre Antonelli kartlägger vinnare och förlorare vid tidigare klimatförändringar.
8 min
Robotar som lär sig nya uppgifter själva, som kan förstå att ett föremål är en kopp även om de aldrig har sett någon dricka ur den, det arbetar forskare vid KTH med. Målet är att framtidens robotar ska kunna utföra lika avancerade uppgifter som människor.