KAW supported eLife is looking for a new Editor-in-Chief

eLife is seeking a new Editor-in-Chief to lead eLife’s efforts to improve the communication of new research findings across the life and biomedical sciences.

Read more about the call and the application process

Abraham Mendoza designar syntesen av organiska molekyler genom att använda vanligt ljus. Dessa nya kemiska omvandlingar utförs också i färre steg och med billigare och miljövänligare kemikalier än dagens metoder. Effektiviseringen kan till exempel bidra till snabbare utveckling av läkemedel och material.
Forskare i Lund söker efter ett helt nytt sätt att omvandla solenergi till elektricitet.
Wallenberg Academy Fellow Laura Baranello har gjort banbrytande upptäckter som i framtiden kan leda till varsammare cancerbehandlingar.
Sidinh Luc studerar hur cellerna i vårt blod bildas. Genom att beskriva de stamceller som ger upphov till blodcellerna hoppas hon förstå mer om denna grundläggande process i kroppen – kunskap som också kan bidra till bättre förståelse för hur olika former av blodcancer utvecklas.