Anders Nilsson och hans forskarkollegor använder röntgenlaser för att i realtid studera hur koldioxid kan omvandlas med kemisk katalys till exempelvis eten. Förhoppningen är att kunskapen ska ge nya tekniker för lokal produktion av bränslen och material. Visionen är ett samhälle som är mer robust än det vi har idag.
Från skepp, till satelliter, och nu undervattensfarkoster. Från Göteborg ska Wallenberg Academy Fellow Sebastiaan Swart koordinera en flotta som samlar unika data åt oceanografer, ekologer och klimatforskare.
Wallenberg Academy Fellow Matthew Hayes är mest intresserad av de galaxer som finns långt bort, i universums barndom.
Vid amyotrofisk lateralskleros, ALS, förtvinar motorneuroner i hjärna och ryggmärg. Peter Andersen har upptäckt att vissa proteiner klumpar ihop sig i nervcellerna under sjukdomens gång. Nu hoppas han att forskningen ska leda till att sjukdomsutvecklingen kan bromsas.