Världens mest avancerade laboratorium för partikelfysik, CERN, finns utanför Genève. Där deltog Sara Strandberg i experimenten som ledde fram till att Higgspartikeln hittades år 2012. Nu leder hon ett projekt där teoretiker och experimentalister tillsammans söker partiklar som kan förklara varför Higgspartikeln är så lätt.
11 min
När system för att söka och testa nya läkemedelssubstanser miniatyriseras behövs god förståelse för hur vätskor rör sig. Anna-Karin Tornberg utvecklar robusta algoritmer som kan simulera nanosmå droppars rörelsemönster.
Tidpunkten för blomningen är avgörande för växtens fortplantning. Ökad kunskap om hur processen startar kan bidra till utvecklingen av plantor, som klarar framtida klimatförändringar.