Filmer & Reportage

Forskning är fascinerade fakta om både oss själva och vår omvärld – se filmer och läs om den forskning Stiftelsen stödjer

Anslag
Lärosäten
Kartläggning av människans proteiner
Hur skapades Vintergatan?
Växtförädling inom jord- och skogsbruk för att möta ett förändrat klimat.
Genen som är avgörande för en bra travhäst