Satsning på unga forskare för att stärka svensk forskning

Pressmeddelande
2016-12-01

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. De forskningsutmaningar som årets Academy Fellows tar sig an är viktiga framtidsfrågor som bland annat rör stora folksjukdomar och framtidens energiförsörjning.

– Sedan programmet startade 2012 har 150 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Det är mycket glädjande för Stiftelsen att kunna ge lovande forskartalanger en möjlighet att fritt utveckla sina idéer under fem år, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Syftet med satsningen är att stärka Sverige som forskningsnation genom att behålla de största talangerna i landet och genom att rekrytera unga, internationella forskare till svenska universitet. Via det mentorsprogram som ingår får de också en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap och bli bättre på att nyttiggöra sina forskningsresultat.

– Över hälften av årets Academy Fellows har en utländsk doktorsexamen. Det visar att programmet är mycket attraktivt även utanför Sverige. Vi är också glada över att närmare 40 procent av de som i hård vetenskaplig konkurrens utsetts, är kvinnor, konstaterar Stiftelsens verkställande ledamot Göran Sandberg.

Programmet har inrättats i samarbete med de vetenskapliga akademierna och de svenska universiteten.

– Wallenberg Academy Fellows är en storslagen satsning som ger många av Sveriges mest lovande yngre forskare chansen att bygga upp starka forskningslinjer. Det här programmet är bland det viktigaste som görs i svensk forskning och utveckling idag, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien.

2016 års Wallenberg Academy Fellows: 
(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes). 

Naturvetenskap 

Dr Oscar Agertz, University of Surrey, England (Stockholms universitet) 
Kort om forskningen

Dr Yaowen Wu, Max Planck Institute, Dortmund, Tyskland (Umeå universitet) 
Kort om forskningen

Docent Karin Schönning, Uppsala universitet 
Kort om forskningen

Dr Georgios Dimitroglou Rizell, University of Cambridge, England (Uppsala universitet) 
Kort om forskningen

Dr Abraham Mendoza, Stockholms universitet 
Kort om forskningen

Dr Charles Melnyk, University of Cambridge, England (Sveriges lantbruksuniversitet) 
Kort om forskningen

Dr Sarah Greenwood, Stockholms universitet 
Kort om forskningen

Dr John Fitzpatrick, Stockholms universitet 
Kort om forskningen

Dr Björn Burmann, University of Basel, Schweiz (Göteborgs universitet) 
Kort om forskningen

Dr Agnese Bissi, Harvard University, USA (Uppsala universitet) 
Kort om forskningen

Samhällsvetenskap 

Docent Jonas Olofsson, Stockholms universitet 
Kort om forskningen

Dr Erik Mohlin, Lunds universitet 
Kort om forskningen

Dr Jutta Bolt, University of Groningen, Nederländerna (Lunds universitet) 
Kort om forskningen

Dr Giulia Andrighetto, European University Institute in Florence och the Institute of Cognitive Sciences and Technologies of the Italian National Research Council (Mälardalens högskola) 
Kort om forskningen

Teknik 

Docent Maria Tenje, Uppsala universitet 
Kort om forskningen

Docent Anna Martinelli, Chalmers tekniska högskola 
Kort om forskningen

Docent Emma Lundberg, KTH 
Kort om forskningen

Docent Christoph Langhammer, Chalmers tekniska högskola 
Kort om forskningen

Dr Shervin Bagheri, KTH 
Kort om forskningen

Docent Daniel Aili, Linköpings universitet 
Kort om forskningen

Medicin 

Dr Laura Baranello, National Institutes of Health, Bethesda, USA (Karolinska Institutet)
Kort om forskningen

Dr Niklas Björkström, Karolinska Institutet 
Kort om forskningen

Dr Vicente Pelechano García, Karolinska Institutet
Kort om forskningen

Dr Sidinh Luc, Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, USA (Karolinska Institutet)
Kort om forskningen

Dr Sasan Zandi, University of Toronto, Kanada (Linköpings universitet) 
Kort om forskningen

Dr Fredrik Lanner, Karolinska Institutet 
Kort om forskningen

Dr Claudia Kutter, University of Cambridge, England (Karolinska Institutet) 
Kort om forskningen

Dr Olaf Bergmann, Karolinska Institutet 
Kort om forskningen

Humaniora 

Dr Antti Kauppinen, Tammerfors universitet, Finland (Göteborgs universitet) 
Kort om forskningen