Satsning på unga forskare för att stärka svensk forskning

Pressmeddelande
2016-12-01

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows. De forskningsutmaningar som årets Academy Fellows tar sig an är viktiga framtidsfrågor som bland annat rör stora folksjukdomar och framtidens energiförsörjning.

– Sedan programmet startade 2012 har 150 unga forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Det är mycket glädjande för Stiftelsen att kunna ge lovande forskartalanger en möjlighet att fritt utveckla sina idéer under fem år, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Syftet med satsningen är att stärka Sverige som forskningsnation genom att behålla de största talangerna i landet och genom att rekrytera unga, internationella forskare till svenska universitet. Via det mentorsprogram som ingår får de också en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap och bli bättre på att nyttiggöra sina forskningsresultat.

– Över hälften av årets Academy Fellows har en utländsk doktorsexamen. Det visar att programmet är mycket attraktivt även utanför Sverige. Vi är också glada över att närmare 40 procent av de som i hård vetenskaplig konkurrens utsetts, är kvinnor, konstaterar Stiftelsens verkställande ledamot Göran Sandberg.

Programmet har inrättats i samarbete med de vetenskapliga akademierna och de svenska universiteten.

– Wallenberg Academy Fellows är en storslagen satsning som ger många av Sveriges mest lovande yngre forskare chansen att bygga upp starka forskningslinjer. Det här programmet är bland det viktigaste som görs i svensk forskning och utveckling idag, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien.

2016 års Wallenberg Academy Fellows: 
(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes). 

Naturvetenskap 

Dr Oscar Agertz, University of Surrey, England (Stockholms universitet) 

Dr Yaowen Wu, Max Planck Institute, Dortmund, Tyskland (Umeå universitet) 

Docent Karin Schönning, Uppsala universitet 

Dr Georgios Dimitroglou Rizell, University of Cambridge, England (Uppsala universitet) 

Dr Abraham Mendoza, Stockholms universitet 

Dr Charles Melnyk, University of Cambridge, England (Sveriges lantbruksuniversitet) 

Dr Sarah Greenwood, Stockholms universitet 

Dr John Fitzpatrick, Stockholms universitet 

Dr Björn Burmann, University of Basel, Schweiz (Göteborgs universitet) 

Dr Agnese Bissi, Harvard University, USA (Uppsala universitet) 

Samhällsvetenskap 

Docent Jonas Olofsson, Stockholms universitet 

Dr Erik Mohlin, Lunds universitet 

Dr Jutta Bolt, University of Groningen, Nederländerna (Lunds universitet) 

Dr Giulia Andrighetto, European University Institute in Florence och the Institute of Cognitive Sciences and Technologies of the Italian National Research Council (Mälardalens högskola) 

Teknik 

Docent Maria Tenje, Uppsala universitet 

Docent Anna Martinelli, Chalmers tekniska högskola 

Docent Emma Lundberg, KTH 

Docent Christoph Langhammer, Chalmers tekniska högskola 

Dr Shervin Bagheri, KTH 

Docent Daniel Aili, Linköpings universitet 

Medicin 

Dr Laura Baranello, National Institutes of Health, Bethesda, USA (Karolinska Institutet)

Dr Niklas Björkström, Karolinska Institutet 

Dr Vicente Pelechano García, Karolinska Institutet

Dr Sidinh Luc, Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, USA (Karolinska Institutet)

Dr Sasan Zandi, University of Toronto, Kanada (Linköpings universitet) 

Dr Fredrik Lanner, Karolinska Institutet 

Dr Claudia Kutter, University of Cambridge, England (Karolinska Institutet) 

Dr Olaf Bergmann, Karolinska Institutet 

Humaniora 

Dr Antti Kauppinen, Tammerfors universitet, Finland (Göteborgs universitet) 

 

Till presentationerna