Att jobba mer och längre kommer att vara avgörande för att klara en hållbar finansiering av framtidens välfärd. Johanna Wallenius, Handelshögskolan i Stockholm, forskar som Wallenberg Academy Fellow om hur fler ska vilja arbeta även efter 65, och om hur studenter ska komma ut tidigare i arbetslivet.
Producerad av Mediabruket 2016