Robotar som lär sig nya uppgifter själva, som kan förstå att ett föremål är en kopp även om de aldrig har sett någon dricka ur den, det arbetar Danica Kragic Jensfelt och hennes forskargrupp vid KTH med. Målet är att framtidens robotar ska kunna utföra lika avancerade uppgifter som människor.
Producerad av Mediabruket 2016