Marene Landström och hennes forskargrupp vid Umeå universitet har hopp om att utveckla ett nytt läkemedel mot cancer.
Producerad av Mediabruket 2015