Projektanslag 2017

Forskningsprojekt med hög vetenskaplig potential

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 560 miljoner kronor till 18 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Studier av mastceller som kan leda till nya metoder för att diagnostisera och behandla astma, studier av partikelkollisioner för att förstå hur Universum såg ut i födelseögonblicket, kartläggning av hela insektslivet i Sverige och på Madagaskar, studier av Higgspartikeln för att förstå varför den, mot rådande teorier, är så lätt, tarmflorans betydelse för utveckling av typ 2-diabetes, studier av ett protein som påverkar virusinfektioner och cancerutveckling som på sikt kan leda till nya läkemedel är några exempel på årets projekt.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer-review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Medicin

Projekt: ”Transforming microbiome research”

Beviljat anslag: 43 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet
Kort om forskningen: Studier om tarmflora och diabetes

Projekt: ”Molecular structure of mucin domains and role of their interactions”

Beviljat anslag: 29 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Gunnar Hansson, Göteborgs universitet
Kort om forskningen: Detaljstuderar slem i jakt på nya läkemedel

Projekt: ”Mast cells and their proteases: future targets for asthma therapy and diagnosis”

Beviljat anslag: 34 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Gunnar Pejler, Uppsala universitet
Kort om forskningen: Ny effektivare astmabehandling på spåren

Projekt: ”Understanding malaria-parasite survival in the human body for developing antimalarial drugs”

Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mats Wahlgren, Karolinska Institutet
Kort om forskningen: Vill ta reda på hur malariaparasiter blir resistenta

Projekt: ”The Achilles’ heel of breast cancer”

Beviljat anslag: 36 800 000 kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Anita Göndör, Karolinska Institutet
Kort om forskningen: Vill utnyttja cancerstamcellers unika anpassningsförmåga

Projekt: ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of STINP”

Beviljat anslag: 18 000 000 kronor under två år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år
Huvudsökande: professor Leif Andersson, Uppsala universitet
Kort om forskningenNyupptäckt protein med potential att behandla virusinfektioner

Naturvetenskap

Projekt: “Interconnected quality (IQ) control – role in organelle structure-function, aging and longevity assurance”

Beviljat anslag: 44 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Thomas Nyström, Göteborgs universitet
Kort om forskningen: Ny strategi i forskningen om biologiskt åldrande

Projekt: ”Elucidating the principles of allelic expression and regulation using single-cell genomics” 

Beviljat anslag: 18 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Rickard Sandberg, Karolinska Institutet
Kort om forskningen: Utreder frågetecken kring arvsmassans reglering

Projekt: “Deciphering the physicochemical codes for cellular function”

Beviljat anslag: 20 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mikael Oliveberg, Stockholms universitet
Kort om forskningen: Cellernas molekylära liv – live

Projekt: ”Mitocondrial genome separation and segregation”

Beviljat anslag: 34 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Maria Falkenberg, Göteborgs universitet
Kort om forskningen: Nybildat mitokondriellt DNA och dess resa till nästa cell

Projekt: ”Comparative Insect Biomics”

Beviljat anslag: 31 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Ronquist, Naturhistoriska Riksmuseet
Kort om forskningen: Alla insekter i Sverige kartläggs med den senaste DNA-tekniken

Projekt: Deciphering Spatial Signaling of Protein Clusters at the Membrane”

Beviljat anslag: 25 150 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Björn Högberg, Karolinska Institutet
Kort om forskningen: Metoder som ska förenkla studier av proteiner som samarbetar på cellytan

Teknik/fysik/matematik

Projekt: “Attosecond chronoscopy of electron wave-packets probing”

Beviljat anslag: 36 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Raimund Feifel, Göteborgs universitet
Kort om forskningen: Korrelationer i mikrokosmos

Projekt: ”Quantum sensors”

Beviljat anslag: 34 800 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Val Zwiller, KTH
Kort om forskningen: Nytt ljus över kvantdetektorer

Projekt: “Pinning down the origin of collective effects in small collision systems”

Beviljat anslag: 26 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Peter Christiansen, Lunds universitet
Kort om forskningenDe undersöker Universums första tillstånd - kvarkgluonplasma

Projekt: ”Random structures and algorithms”

Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Svante Janson, Uppsala universitet
Kort om forskningen:
Slumpmässiga strukturer och algoritmer

Projekt: ”Controlled atomic scale 3D ordering for exotic electronic phases”

Beviljat anslag: 34 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Kimberly Thelander, Lunds universitet
Kort om forskningen: Elektroniska egenskaper studeras med hjälp av nanotrådar

Projekt: ”Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners”

Beviljat anslag: 35 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Sara Strandberg, Stockholms universitet
Kort om forskningen: På jakt efter okända elementarpartiklar