Stiftelsen 2018

Under 2018 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag för drygt 1,8 miljarder kronor avseende forskningsprojekt och individuella anslag

44forskare
22projekt
1,8miljarder

Under året har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 1 845 000 000 kronor. 

Individuella anslag

Fyra Clinical Scholars utsågs under året. Målet med programmet är att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet. Programmet beräknas totalt omfatta 25 forskare.

Inom matematikprogrammet beviljades 14 forskare anslag. Programmet som initierats tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien syftar till att återföra den svenska matematiska forskning till den internationella toppen.

Fem nydisputerade forskare, inom samtliga forskningsområden, antogs till Stiftelsens postdoktorprogram vid Stanford University. Vid Broad Institute beviljades två postdoktorstipendier.

Projektanslag och strategiska satsningar 

22 forskningsprojekt inom medicinsk, teknisk och naturvetenskaplig grundforskning har tillsammans beviljats 640 miljoner kronor i anslag.

Stiftelserna kan tid efter annan, genom riktade anslag till grundforskning, stödja utveckling av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination.

Följande långsiktiga strategiska satsningar pågår för närvarande:

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program, WASP
Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT

  • 3,4 miljarder kronor fram till 2026 för WASP och WACQT programmen

Livsvetenskap

  • 2,5 miljarder kronor fram till 2026

Proteinforskning

  • 340 miljoner kronor fram till 2023

Wallenberg Wood Science Center

  • 450 miljoner kronor  2008-2018

MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet har under 2018 beviljats 280 miljoner kronor till strålrör och utbyggd datalagringskapacitet. Sedan det första Max-laboratoriet skapades har Stiftelsen bidragit med över en miljard kronor till MAX-laboratorierna.

  • 740 miljoner kronor

Utbildning för ökad integration
Programmet ”Utbildning för ökad integration” är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättningen att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av de tre största Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Svenska Akademien.

  • Gemensam satsning av Stiftelserna med totalt 300 miljoner kronor under en tioårsperiod

Läs mer om de strategiska satsningarna

Sedan 1917

Sedan Stiftelsens grundande har drygt 27,2 miljarder kronor delats ut i from av projekt, utrustnings- och individanslag, varav 8,8 miljarder under de senaste fem åren.