Nominering till Wallenberg Academy Fellows

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett långsiktigt program för unga forskare, Wallenberg Academy Fellows.

Programmet omfattar unga, framstående forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Det 5-åriga karriärprogrammet inrättades för perioden 2012-2016, och utökades till att omfatta även 2017. Från och med 2017 sker utlysningen vartannat år. Nästa utlysning sker 2019.

Programmet Wallenberg Academy Fellows har skapats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien.

Målsättningen med programmet är att ge unga forskare en arbetssituation som medger fokus på forskning och möjlighet att angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Efter de första fem åren finns en möjlighet till förlängning med ytterligare fem år.

Nästa utlysning sker 2019