Wallenberg Academy Fellows

Wallenberg Academy Fellows 2017

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Naturvetenskap

Dr Maria Hermanns
Kölns universitet, Tyskland (Stockholms universitet)

Kort om forskningen: Jakten på nya exotiska material

Docent Dan Petersen
Köpenhamns universitet, Danmark (Stockholms universitet)

Kort om forskningen: De abstrakta rummens geometri

Professor Karim Adiprasito
Hebrew University of Jerusalem, Israel (KTH)

Kort om forskningen: Nya verktyg för anrik matematik

Dr Rike Stelkens
Stockholms universitet

Kort om forskningen: Går evolution snabbare tack vare hybrider?

Dr Claudia Mohr
Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland (Stockholms universitet)

Aerosolpartiklars påverkan på moln

Docent Johannes Rousk
Lunds universitet

Kort om forskningen: Hur påverkas kolbindande mikroorganismer av miljöförändringar?

Dr Karl Börjesson
Göteborgs universitet

Kort om forskningen: Effektivare lysdioder för en hållbar framtid

Docent Steffi Burchardt
Uppsala universitet

Hon utforskar döda vulkaners hemligheter

Dr Stefano Bonetti
Stockholms universitet

Kort om forskningen: Utforskar okända territorier i kvantvärlden

Samhällsvetenskap

Docent Pontus Strimling
Institutet för framtidsstudier (Södertörns högskola)

Modeller för att förutsäga nya värderingar

Docent Johanna Rickne
Stockholms universitet

Kort om forskningen: Kön, karriärer och politisk representation

Docent Elin Naurin
Göteborgs universitet

Kort om forskningen: Graviditetens effekter på den politiska uppfattningen

Docent Hanne Fjelde
Uppsala universitet

Hon utforskar vår tids hot mot demokratin

Teknik

Docent Jiayin Yuan
Clarkson University, New York State, USA (Stockholms universitet)

Porösa kolelektroder lovar gott för miljön

Docent Ergang Wang
Chalmers tekniska högskola

Kort om forskningen: Framtidens solceller behöver kunna massproduceras

Dr Erik J. Berg
Paul Scherrer Institutet, Zürich, Schweiz (Uppsala universitet)

Kort om forskningen: Livskraftiga batterier för en hållbar framtid

Docent Hanna Isaksson
Lunds universitet

Kort om forskningen: Bättre läkning av brustna hälsenor

Docent Feng Gao
Linköpings universitet

Kort om forskningen: Materialet som kan revolutionera solcells- och LED-tekniken

Medicin

Dr Emanuela Santini
Columbia University, New York, USA (Karolinska Institutet)

Kort om forskningen: Vad orsakar repetitiva beteenden vid autism? 

Dr Joanna Rorbach
Karolinska Institutet

Kort om forskningen: Maskineri i cellens energikraftverk ska kartläggas i atomdetalj

Professor Stefano Romeo
Göteborgs universitet

Kort om forskningen: Utvecklar läkemedelsbehandlingar mot fettlever

Dr Carmen Gerlach
Harvard Medical School, USA (Karolinska Institutet)

Kort om forskningen: Effektivare vacciner och terapier mot cancer

Dr Katarzyna Koltowska
University of Queensland, Australien (Uppsala universitet)

Hon utforskar lymfkärlens okända roll i sjukdomar

Humaniora

Docent Johan Östling
Lunds universitet

Kort om forskningen: Ska utforska hur kunskap rör sig i samhället