6G banar väg för framtidens AI

Teknik/fysik/matematik

Framtidens uppkopplade teknik kommer att skapa stora mängder information som ska skickas trådlöst. Forskare vid Linköpings universitet och KTH ska därför utveckla nya metoder för att distribuera artificiell intelligens och maskininlärning genom ett framtida 6G-nät.

Projektanslag 2022

Projekt: 
“Turning the Air into an AI Computer”

Huvudsökande: 
Professor Erik G Larsson 

Medsökande:
Linköpings universitet
Yurii Malitskyi

KTH
Carlo Fischione
Mikael Johansson

Lärosäte:
Linköpings universitet

Beviljat anslag: 
30 200 000 kronor under fem år

Utvecklingen av artificiell intelligens och maskininlärning går allt snabbare. Många AI-system förutspås kommunicera trådlöst via 5G-nätet och i framtiden även 6G-nätet. Men risken finns att AI och maskininlärning genererar så stora informationsmängder så att det tillgängliga radiospektrumet inte räcker till. Med andra ord – det blir fullt i nätet. För att lösa problemet krävs nytänkande kring hela designprincipen bakom trådlösa nätverk.

–  Vi kommer utveckla nya metoder för distribuerad artificiell intelligens och maskininlärning, ihop med teknik som behövs för att 6G ska kunna erbjuda de trådlösa kommunikationslösningar som de här metoderna kräver, säger Erik G Larsson, ansvarig för det nya forskningsprojektet om framtidens trådlösa nätverk.

Storskaliga datorsimuleringar

Projektet är tvärvetenskapligt och inkluderar tillämpad matematik, optimering, trådlös kommunikation och maskininlärning. Forskarna kommer att jobba med utveckling av algoritmer för 6G samt med att skapa matematiska algoritmer för maskininlärning som utnyttjar det 6G kommer kunna erbjuda.

En speciell utmaning är energieffektivitet – en allt ökande del av jordens elproduktion går till att driva datacenter och utrustning för mobil kommunikation och där hoppas Erik G. Larsson att projektet kan göra skillnad.

– Det mesta i vår forskning sker genom analytiskt arbete, och med hjälp av storskaliga datorsimuleringar. En förståelse och korrekt modellering av fysiken är också kritisk, eftersom det ytterst är fysikens lagar som sätter gränsen för vad som är möjligt att åstadkomma i den här typen system, säger han.

Text Linköpings universitet
Bild Thor Balkhed, porträtt  Anna Nilsen