Anslagsguiden

Anslagspolicy E-ansökan
Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning i huvudsak inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Så hanteras en ansökan

1

Ansökan

Universiteten nominerar forskare och projekt till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

2

Granskning

Stiftelsens Vetenskapliga råd, sammansatt av forskare som har stor erfarenhet och legitimitet i forskarsamhället, gör en första vetenskaplig granskning av de inkomna ansökningarna.

3

Peer reviews

Baserat på Vetenskapliga rådets rekommendation skickar Stiftelsen ut ansökningarna för internationell bedömning till mellan fem och åtta internationella experter. 
4

Rekommendation

Vetenskapliga rådet sammanställer de inkomna utvärderingarna. Därefter ger de Stiftelsen en rekommendation om vilka projekt som har hög internationell vetenskaplig potential och som kan komma i fråga för anslag.
5

Beslut

Baserat på Vetenskapliga rådets rekommendation väljer Stiftelsen ut vilka projekt som ska finansieras. Hela processen baseras på standardiserade betygskriterier.