Utlysningar

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

Anslag till forskningsprojekt

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas komplementära kompetenser ger utökade möjligheter att angripa den utvalda forskningsfrågan.
Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 och 40 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

De ekonomiska konsekvenserna av COVID-19 epidemin möjliggör ingen utlysning av projektanslag 2021.
1
februari 2022 Sista ansökningsdag

Individuellt anslag till framstående forskare

Nominering till Wallenberg Academy Fellows

Programmet omfattar unga, framstående forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Sedan 2017 utlyses programmet vartannat år.

Ansökningsperioden startar den 7 januari 2021.
15
februari 2021 Sista ansökningsdag

Nominering till Wallenberg Academy Fellows förlängning

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2016 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2016 kan erhålla förlängning. Lärosätena inbjuds att nominera till Wallenberg Academy Fellow 2016 förlängning.

Nomineringsperioden startar 26 mars.
26
april 2021 Sista ansökningsdag

Nominering till förlängning av Wallenberg Clinical Scholars

De Wallenberg Clinical Scholars som beviljades forskningsstöd 2017 och 2018 erbjuds en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 60 % av tidigare utsedda Clinical Scholars kan erhålla förlängning.

Nomineringsperioden startar 1 augusti 2022.
1
september 2022 Sista ansökningsdag

Nominering till Wallenberg Scholars

Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.
Nästa utlysningen öppnar den 6 mars 2023.
2
oktober 2023 Sista ansökningsdag

Matematikprogrammet

Matematikprogrammet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien anslag inom matematikprogrammet.

Programmet består av flera delprogram
• Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
• Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
• Program för utländska gästforskare

Stiftelsen kommer att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2029. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor.

Ansökningsperioden startar 1 september.
5
oktober 2021 Sista ansökningsdag

Stipendieprogram

Inställt: The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarships

• The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowships at Nanyang Technological University (NTU) Singapore
• The Wallenberg Foundation scholarship program for postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Broad Institute
• The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford University

Utlysningarna med sista ansökningsdag 2020-11-15 är inställda på grund av den pågående covid-19 pandemin.
15
november 2020 Sista ansökningsdag