Utlysningar

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

Anslag till forskningsprojekt

2024: Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där de deltagande forskarnas komplementära kompetenser ger utökade möjligheter att angripa den utvalda forskningsfrågan.
Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 och 40 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år.

Ansökningsperioden startar 7 januari 2024.

2
februari 2024 Sista ansökningsdag

Individuellt anslag till framstående forskare

2024: Nominering till Wallenberg Academy Fellows förlängning

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2019 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2019 kan erhålla förlängning. Lärosätena inbjuds att nominera till Wallenberg Academy Fellow 2019 förlängning.

Nomineringsperioden startar 25 mars.
25
april 2024 Sista ansökningsdag

2024: Nominering till förlängning av Wallenberg Clinical Scholars

De Wallenberg Clinical Scholars som beviljades forskningsstöd 2019 och 2020 erbjuds en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 60 % av tidigare utsedda Clinical Scholars kan erhålla förlängning.

Nomineringsperioden startar 1 augusti 2024.
1
september 2024 Sista ansökningsdag

2025: Nominering till Wallenberg Academy Fellows

Programmet omfattar unga, framstående forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Sedan 2017 utlyses programmet vartannat år.

Ansökningsperioden startar den 7 januari 2025.
15
februari 2025 Sista ansökningsdag

Matematikprogram

2024: Matematikprogrammet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien anslag inom matematikprogrammet.

Programmet består av flera delprogram
• Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
• Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
• Program för utländska gästforskare

Stiftelsen kommer att ge stöd till framstående matematikforskare under 2014–2029. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor.

Ansökningsperioden startar 1 september.
5
oktober 2024 Sista ansökningsdag

Stipendieprogram

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowships at Nanyang Technological University Singapore

Ansökningsperioden startar den 18 oktober.

15
november 2024 Sista ansökningsdag

The Wallenberg Foundation Scholarship Program for Postdoctoral studies at Massachusetts Institute of Technology and Broad Institute

Ansökningsperioden startar den 18 oktober.
15
november 2024 Sista ansökningsdag

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship at Stanford University, USA

Ansökningsperioden startar den 18 oktober

15
november 2024 Sista ansökningsdag

Proof of Concept grant for KAW funded researchers

Proof of Concept grant for KAW funded researchers

The purpose of the Proof of Concept grant is to bridge the gap from academic research to innovations. The grant gives researchers the opportunity to develop their early-stage discoveries towards validated methods, products or processes and provides the opportunity to carry out activities that validate and accelerate the development of the project and prepare for innovation and commercialization.

Call for: KAW and SciLifeLab Proof of Concept grant in Life Science

The application period begins February 12
22
mars 2024 Sista ansökningsdag