Utlysningar

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

Anslag till forskningsprojekt

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Stiftelsen stöder projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten ska i normalfallet vara av grundvetenskaplig karaktär och fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning.
Ett normalprojekt har en budget på mellan 15 till 50 miljoner kronor med en löptid på tre till fem år. För projekt med endast en sökande beviljas anslag om maximalt 20 miljoner kronor.
1
februariSista ansökningsdag

Individuellt anslag till framstående forskare

Nominering till Wallenberg Academy Fellows

Programmet omfattar unga, framstående forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.
Stiftelsen beslutade att inrätta det 5-åriga karriärprogrammet för perioden 2012-2016. Beslut har nu fattats om en utlysning även för år 2017. Därefter kommer utlysningar att ske vartannat år.
15
februariSista ansökningsdag

Nominering till Wallenberg Academy Fellows förlängning

De Wallenberg Academy Fellows som beviljades forskningsstöd 2013 erbjuds nu en möjlighet till ytterligare fem års finansiering. Upp till 40 % av de Fellows som utsågs 2013 kan erhålla förlängning. Lärosätena inbjuds att nominera till Wallenberg Academy Fellow 2013 förlängning.
5
aprilSista ansökningsdag

Nominering till Wallenberg Clinical Scholars

Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika kliniska forskarna vid svenska universitet och universitetssjukhus. Stiftelsen avser totalt att avsätta upp till 600 miljoner kronor för att stärka den kliniska forskningen i Sverige. Satsningen kommer att omfatta 25 av landets bästa kliniker och kommer att löpa under tio år.
1
oktoberSista ansökningsdag

Nominering till Wallenberg Scholars

Universiteten inbjudes att nominera forskare till programmet Wallenberg Scholars. Programmet avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.
2
majSista ansökningsdag

Matematikprogrammet

Program för utländska gästforskare inom matematik

Utlysningen ger möjlighet för upp till fem utländska, vetenskapligt etablerade forskare inom matematik att tillbringa 1-12 månader vid en svensk institution.
5
oktoberSista ansökningsdag

Postdokprogram för rekrytering av utländska matematikforskare till Sverige

Seniora forskare i Sverige erbjuds söka finansiering till stöd för rekrytering av en ung forskare, genom finansiering av en tvåårig postdoktjänst till sin forskningsgrupp.
5
oktoberSista ansökningsdag

Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen

Utlysningen avser utresande forskare med svensk doktorsexamen. Programmet omfattar två års stipendiefinansiering utomlands och möjlighet att erhålla finansiering för en tvåårig repatrieringstjänst vid hemkomsten till svenskt universitet.
5
oktoberSista ansökningsdag

Stipendieprogram

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Fellowship Program at the Broad Institute

5
novemberSista ansökningsdag

The Wallenberg Foundation Postdoctoral Scholarship Program at Stanford University

15
novemberSista ansökningsdag