Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner lokalt på den dator som används. Dokumenten ska döpas med den sökandes namn.