Wallenbergstiftelsernas anslag 2018–2,2 miljarder kronor

Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger också betydande anslag till bland annat samhällsvetenskap, humaniora, utbildning och arkeologi.

Läs mer

Cancerceller är överlevare. De är extremt bra på att anpassa sig till olika mil-jöer och kan på så sätt undkomma behandlingar. Forskare vid Karolinska In-stitutet ska nu kartlägga denna anpassningsförmåga, för att se om den kan utnyttjas för att bekämpa bröstcancer och bättre förutsäga tumörers aggressivitet.
I ett projekt med fem forskargrupper på Karolinska Institutet står en sällsynt stamcell i fokus.
Två forskare i Lund ska ta fram ny kunskap om kvarkar och gluoner, några av de partiklar som bygger upp vår värld.
Bakterier av typen pneumokocker finns ofta i näsan hos friska barn. Men de kan också ge allvarliga infektioner och leder årligen två miljoner människors död. Birgitta Henriques Normark undersöker vad som gör att pneumokocker ibland orsakar sjukdom och hur den kunskapen kan användas för bättre behandling.