Programmet om COVID-19 vaccinationseffekter lanseras

Det KAW-finansierade SciLifeLab-programmet om COVID-19 vaccinationseffekter lanseras nu med tio projekt.

Läs mer

Vid Parkinsons sjukdom sker en långsam förstörelse av de celler som tillverkar dopamin i hjärnan. Idag saknas botande eller bromsande behandling, men nya strategier ger hopp inför framtiden. Ernest Arenas utvecklar tekniker för att programmera hjärnceller i en forskning som är banbrytande.
Helena Edlund undersöker hur insulinresistens kan få ett protein att klumpa ihop sig i viktiga celler och orsaka typ2-diabetes, Alzheimers eller Parkinsons sjukdom.
Wallenberg Academy Fellow Ellen Bushell slår ut tusentals gener i malariaparasitens genom och studerar vad som händer.
Mikael Käll har tidigare skapat optiska antenner i nanoskala som kan upptäcka enstaka molekyler. Nästa steg är att omvandla ljuset till mekanisk kraft i samma minimala skala.