Lymfkärlen är spridda över hela kroppen och utgör en viktig del av vårt immunförsvar. Men fortfarande saknas mycket kunskap om lymfkärlssystemet och dess roll i olika sjukdomar. Som Wallenberg Academy Fellow vill Katarzyna "Kaska" Koltowska undersöka hur tillväxten av lymfkärl regleras, något som kan bana väg för nya behandlingar av lymfödem eller cancer.
De ville skapa en typ av kristaller genom att mycket exakt ändra energin hos vissa atomer i materialet, så att det släpper igenom ljus av en bestämd frekvens.
Som Wallenberg Academy Fellow utforskar Steffi Burchardt de döda vulkanerna och fynden ur det fördolda ger värdefulla insikter.
Att lära robotar hur vi människor fungerar är en komplex uppgift. Robotforskaren Danica Kragic Jensfelt tar hjälp av både beteendevetenskap och matematik för att utveckla robotsystem som kan interagera med människor på ett naturligt sätt. I labbet på KTH lär sig robotarna bland annat att servera kaffe.