Växterna fick större motståndskraft mot infektioner och torka sedan ett par gener hade tagits bort. De blev också mer toleranta mot saltvatten. – Mutationen kan göra växterna mer efterfrågade om vi får ett varmare klimat, säger professor Stefan Björklund.

Wallenberg Clinical Scholar David Erlinge vill rädda fler hjärtinfarktpatienter. Målet är att hitta framtidens patienter redan före infarkten.
7 min
Wallenberg Academy Fellow Christian Müllers ska i sitt labb omvandla kroppsvärme till el.
Dimos Dimarogonas utvecklar kontrollsystem för robotar som inte bara är programmerade för att utföra en specifik uppgift, utan också för att kunna samarbeta. Servicerobotar för kontor, fabriker och laboratorier är tänkbara framtida applikationer.