Fossila bränslen behöver ersättas med förnybara alternativ och kanske några av våra vanligaste metaller kan vara lösningen. Vid Lunds universitet används avancerad laserdiagnostik för att undersöka om järn, aluminium och kisel kan bli framtidens bränsle.
Photo Henrik Johansson
Som Wallenberg Academy Fellow jobbar Henrik Johansson med att ta fram ny matematik som kan bidra till att lösa det svåra problemet och ge oss en bättre förståelse av universums grundbultar.
22 min
Photo Magnus Bergström
Med observationer från både rymd- och markbaserade teleskop arbetar Wallenberg Academy Fellow Josefin Larsson med att kartlägga hur supernovor fungerar.
Photo Qing Luo
När ett embryo fäster i livmodern går de celler som senare ska bli könsceller igenom en märklig process. De placeras till en början utanför embryot och ”vandrar” sedan till sin rätta plats. Qiaolin Deng studerar vandringen och cellernas mognad för att förstå mer om barnlöshet, epigenetiskt arv och cancer.