Jens Carlsson och hans forskarkolleger vill veta hur människokroppens signalsystem fungerar på molekylär nivå. Målet är att utveckla effektiva terapier för bland annat Parkinsons sjukdom.
I Linköping söker Olle Inganäs nya lösningar, i gränslandet mellan naturen och elektroniken.
23 min
Wallenberg Scholar Lynn Kamerlin tar hjälp av superdatorer för att förstå hur proteiner har utvecklats under miljarder år av biologisk evolution.
De senaste tjugo åren har en strid ström av upptäckter kommit ur Magnus Berggrens forskningslaboratorium. Som nyligen, det första materialet någonsin som kan gå från fast fas till gel med hjälp av elektricitet.