4 forskande läkare och 14 matematiker får anslag

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå har tagit fram en modell av skogslandskapets kol- och vattenflöden för att undersöka vad som styr trädets tillväxt. Modellen kan också användas för att visa hur nordliga skogar påverkas när klimatet förändras.
Wallenberg Clinical Scholar Olle Melander vid Lunds universitet söker nya tester och förebyggande behandlingar.
I ett femårigt forskningsprogram på Karolinska Institutet är målet att öka kunskapen om cellens kraftverk, mitokondrierna, och utforska nya behandlingsmöjligheter för mitokondriella sjukdomar.
12 min
Mänskliga superfärdigheter, så skulle man mycket förenklat kunna sammanfatta autonoma system. För genom autonoma system försöker forskarna få datorer, robotar och andra system att behärska mänskliga färdigheter bättre, snabbare, säkrare och smartare än vad vi själva kan.