Kemoterapi, cytostatika, är effektivt och används ofta vid cancerbehandling. Men effektiviteten har en baksida, patienterna drabbas ofta av jobbiga biverkningar under behandlingen. Laura Baranello har gjort banbrytande upptäckter som i framtiden kan leda till varsammare behandlingar.
Från skepp, till satelliter, och nu undervattensfarkoster. Från Göteborg ska Wallenberg Academy Fellow Sebastiaan Swart koordinera en flotta som samlar unika data åt oceanografer, ekologer och klimatforskare.
Wallenberg Academy Fellow Kaska Koltowska vill undersöka hur tillväxten av lymfkärl regleras, något som kan bana väg för nya behandlingar mot lymfödem och cancer.
Claudia Mohr studerar atmosfäriska aerosoler. De är små luftburna partiklar vars ursprung kan vara både mänskliga aktiviteter som trafik och industrier, eller naturens egna processer. Målet är att öka förståelsen för partiklarnas kemiska sammansättning och hur de påverkar molnen, och via dem klimatet.