Proof of concept-finansiering för life science-innovationer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och SciLifeLab utlyser för andra året i rad anslag för proof of concept-finansiering inom life science. Syftet med satsningen är att överbrygga finansieringsgapet mellan akademisk forskning och innovation inom life science genom att ge  forskare möjlighet att utveckla tidiga forskningsupptäckter till validerade metoder, produkter eller processer.

Läs mer

“Vi kommer upptäcka saker vi inte ens visste att vi letade efter”

 

I över hundra år har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stöttat svensk grundforskning. De senaste åren med mer än 2 miljarder kronor per år. Kunskap byggs upp – till nytta för hela Sverige och världen - inom viktiga framtidsområden.

Photo Åsa Wallin
I över ett halvsekel har forskare försökt förstå det avancerade signalsystem inuti våra proteiner som kallas för allosteri, men fortfarande finns många frågetecken kvar. I ett nytt projekt ska forskare nu knäcka koden för den livsviktiga processen, och därmed bana väg för smartare läkemedel med mindre biverkningar.
Photo Magnus Bergström
Wallenberg Academy Fellow Simon Stael har visat att en grupp enzymer som kallas proteaser är viktiga i skaderesponsen. Nu fördjupar han kunskapen om proteasernas funktion.
6 min
Photo Åsa Wallin
Wallenberg Clinical Scholar Thoas Fioretos och hans kollegor söker unika drag hos cancerceller som kan ge ny diagnostik och mer skonsamma behandlingar.
Photo Magnus Bergström
Till de största mysterierna inom kärnfysiken hör naturens starka kraft och varför universum är fyllt av mer materia än antimateria. För att komma närmare en lösning studerar Karin Schönning några av materians minsta byggstenar. Nyfikenheten på hur allt hänger ihop är en drivkraft.

Kawforskning på Instagram