ForMAX – ett viktigt steg mot nya material från skogen för en bättre framtid

Läs mer om det nya strålröret ForMAX vid MAX IV i Lund.


18 projekt som kan leda till nya forskningsgenombrott

Nya metoder för att behandla astma, studier om hur Universum såg ut i födelseögonblicket, kartläggning av hela insektslivet i Sverige
och på Madagaskar eller tarmflorans betydelse för utveckling av typ 2-diabetes är några exempel på nya projektanslag.

Mer om forskningsprojekten

Med hjälp av fotoner, små ljuspartiklar, utvecklar Mohamed Bourennane och hans kollegor helt säkra sätt att överföra digital information. Alla avlyssningsförsök avslöjas tack vare kvantmekanikens grundläggande teorier.
Begrepp som värd och gästfrihet är mer komplicerade än man kanske först tänker på. Wallenberg Academy Fellow Fataneh Farahani undersöker hur gästfriheten fungerar i flyktingkrisens spår.
7 min
Wallenberg Academy Fellow Johanna Wallenius undersöker hur länder ska utforma sin ekonomiska politik för att få fler människor i arbete.
Hårda ytbeläggningar är en svensk paradgren. En femtedel av alla skärverktyg som säljs i världen kommer från Sverige. Förklaringen ligger i många års forskning och utveckling. Men än finns det outforskade material. Forskare i Linköping ska nu koppla greppet om boriderna, en grupp ämnen som är svårtillverkade, men som kan bli både extremt hårda och supraledande.