Photo Magnus Jakobsson
De senaste årens snabba framsteg inom genforskningen innebär att den moderna människans släktträd måste ritas om. Mattias Jakobsson använder förhistoriskt DNA i kombination med arkeologiska fynd för att kartlägga människans evolution. Resultaten väcker frågan om mänsklighetens vagga ska sökas någon annanstans än i Östafrika.
Wallenberg Scholar Anna Blom kartlägger nu proteinet C3, som är välkänt i blodet men som också verkar ha viktiga, outforskade funktioner i cellerna.
Photo Mikael Wallerstedt
Wallenberg Academy Fellow Annica Black-Schaffer utvecklar inte material i praktiken, utan försöker förstå fenomenet i teorin genom beräkningar och modelleringar.
Fossila bränslen behöver ersättas med förnybara alternativ och kanske några av våra vanligaste metaller kan vara lösningen. Vid Lunds universitet används avancerad laserdiagnostik för att undersöka om järn, aluminium och kisel kan bli framtidens bränsle.