“Vi kommer upptäcka saker vi inte ens visste att vi letade efter”

 

I över hundra år har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stöttat svensk grundforskning. De senaste åren med mer än 2 miljarder kronor per år. Kunskap byggs upp – till nytta för hela Sverige och världen - inom viktiga framtidsområden.

Photo Magnus Bergström
Till de största mysterierna inom kärnfysiken hör naturens starka kraft och varför universum är fyllt av mer materia än antimateria. För att komma närmare en lösning studerar Karin Schönning några av materians minsta byggstenar. Nyfikenheten på hur allt hänger ihop är en drivkraft.
Photo Magnus Bergström
De experimentella data som forskarna samlar in används för att utforma bättre teoretiska beskrivningar som sedan kan användas i globala klimatmodeller.
Photo Magnus Bergström
Wallenberg Academy Fellow Simon Stael har visat att en grupp enzymer som kallas proteaser är viktiga i skaderesponsen. Nu fördjupar han kunskapen om proteasernas funktion.
Photo Johan Wingborg
Förorenat grundvatten sipprar ständigt ut i våra hav. De osynliga och svårstuderade utsläppen kan äventyra havens ekosystem under generationer framöver. Nu ska forskare granska grundvattenutsläppen i hela Östersjöregionen, och ta fram kunskap som behövs för att vända utvecklingen.

Kawforskning på Instagram