Program för Proof of Concept-finansiering stärker innovationer inom life science

För att överbrygga finansieringsgapet mellan akademisk forskning och kommersialisering inom life science lanserar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och SciLifeLab programmet Proof of Concept Grant in Life Science. Programmet ger forskare möjligheten att utveckla forskningsupptäckter vidare till validerade metoder, produkter eller processer. 

Läs pressmeddelandet

“Vi kommer upptäcka saker vi inte ens visste att vi letade efter”

 

I över hundra år har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stöttat svensk grundforskning. De senaste åren med mer än 2 miljarder kronor per år. Kunskap byggs upp – till nytta för hela Sverige och världen - inom viktiga framtidsområden.

Photo Magnus Bergström
Servicerobotar som automatiska gräsklippare blir allt vanligare. Mer futuristiska robotar, som klarar att samarbeta med varandra och med människor, kommer dröja lite, säger Dimos Dimarogonas. Han forskar om multirobotsystem som kan bearbeta information från omgivningen, samarbeta och ta flexibla beslut. Robotarna testas bland annat i kontorsmiljöer och på en vinodling i Italien. 
Photo Åsa Wallin
Forskare vid Lunds universitet utvecklar nya sätt att studera det kvantmekaniska fenomenet sammanflätning.
Photo Magnus Bergström
Wallenberg Scholar Georgios Dimitroglou Rizell studerar symplektiska rum och ett slags matematiska knutar som kan uppstå där.
Photo Magnus Bergström
Psykisk ohälsa påverkar livskvaliteten för miljontals människor. Hos många debuterar ångestproblematik redan i övergången mellan barndom och tonår då hjärnan utvecklas snabbt. Armita Golkar forskar om denna känsliga period med hopp om nya rön som kan förbättra behandlingen av psykisk ohälsa.