23 min
Ända sedan Darwin skrev sin bok ”Om arternas uppkomst” för drygt 150 år sedan har frågan hur arter bildas varit central inom biologin. Hans Ellegren och hans kollegor har kommit några steg närmare svaret. I storskaliga studier av mutationer i flugsnapparens och kråkans genetiska kod hoppas de hitta fler ledtrådar.
22 min
Wallenberg Academy Fellow Josefin Larsson är astronom och undersöker hur stjärnexplosioner och jetstrålar bildas. Forskningen kan också ge ökad förståelse för universums barndom och för fysikaliska processer i extrema miljöer.
Länge var orsaken till ALS okänd, men Wallenberg Clinical Scholar Peter Andersen har hittat sjukliga klumpar av proteinet superoxiddismutas-1, SOD1, i nervceller hos drabbade.
Genom att kombinera teoretiska beräkningar och experiment på supraledande kretsar vill Per Delsing och hans kollegor förstå hur saker och ting hänger ihop på nanonivå. Bland annat tänker de simulera objekt som rör sig mycket snabbt, nästan i ljusets hastighet, och visa den så kallade tvillingparadoxen på ett mikrochip.