Stiftelsen finansierar Coronatestning med 50 miljoner kronor

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar omedelbar utökad Coronatestning med 50 miljoner kronor vid akademiska laboratorier på Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet och Uppsala universitet för att bistå i sjukvårdens uppskalning av provtagning.

Läs mer  
Nu har analysmaterialet anlänt som gör det möjligt att genomföra cirka 5000 analyser av covid-19-prover per dygn
Testkit på väg från Kina. Läs artikel på LIFe-time.se  

Wallenberg Clinical Scholars: 60 miljoner kronor i anslag till forskande läkare
Årets Wallenberg Clinical Scholars vill hitta metoder som bromsar förloppet av Huntingtons sjukdom, bidra till att få fram effektivare smärtläkemedel, förfina behandlingen av övervikt och bota ledgångsreumatism. Det här är klinisk forskning som kan komma till direkt nytta inom vården.

Läs mer


Miljonanslag som stärker matematisk grundforskning 
Sexton framstående matematiker får i år anslag. Avancerade kunskaper i matematik är en viktig grund för många andra vetenskaper och för utvecklingen av ny teknik.

Läs mer

Yrkesvalet var långt ifrån självklart för Hans Hertz. Såväl juridik som ekonomi betades av innan valet föll på fysik. I dag står han bakom en av de största innovationerna inom röntgenområdet sedan 1930. Men fortfarande återstår att använda tekniken på människa.
Wallenberg Academy Fellow Maria Hermanns gör teoretiska beräkningar som kan förutsäga nya material med exceptionella egenskaper.
Målet är att hitta nya material med hittills okända magnetiska och elektroniska egenskaper. Inspiration till forskningen kommer bland annat från ett meteoritnedslag i Ryssland.
Fysikerna har länge strävat efter att finna en allomfattande teori som kan måla upp hela bilden av naturen, helst symmetriskt och välordnat. Som Wallenberg Academy Fellow söker Agnese Bissi med hjälp av strängteorin efter bitar som kan bidra till att lägga det stora pusslet.