WASP får extra kraft från NTU i Singapore

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till Nanyang Technological University, NTU, i Singapore. Genom satsningen ska 25 unga forskare från hela världen få finansiering för ett år i Singapore och ett år i Sverige inom autonoma system, mjukvara och AI.

Läs pressmeddelandet från WASP

Ett särskilt pris väntar den som löser inneslutningsproblemet, en av partikelfysikens mest svårlösta gåtor. Forskare vid Uppsala universitet och forskningsinstitutet Nordita ligger i frontlinjen och filar tålmodigt på en lovande teori. Förhoppningen är att få svar på varför kvarkar, materiens minsta byggstenar, sitter fast i protoner och neutroner.
Katja Petzold undersöker hur små molekyler, mikroRNA, anpassar sin struktur för att kunna styra budbärar-RNA, när de för över information till de proteiner som ska bildas.
11 min
När system för att söka och testa nya läkemedelssubstanser miniatyriseras behövs god förståelse för hur vätskor rör sig. Anna-Karin Tornberg utvecklar robusta algoritmer som kan simulera nanosmå droppars rörelsemönster.
Med elektroniska chipsystem som efterliknar processer i kroppens organ hoppas forskarna kunna utveckla läkemedel på ett effektivare sätt. Anna Herland tar bland annat fram modeller för hur celler i blodhjärnbarriären interagerar med vävnaden i hjärnan.