Rickard Sandbergs forskargrupp utvecklar metoder för att studera geners aktivitet i enskilda celler och för att kartlägga hur genaktiviteter i celler regleras. Målet är att förstå mer om genetiska variationer och hur arvsmassan kodar för cellens reglerprocesser.
6 min
Som Wallenberg Academy Fellow utforskar Carmen Gerlach hur vårt immunförsvar fungerar.
7 min
Nu kartlägger forskare i Göteborg tarmfloran hos tusentals personer med högt blodsocker, i jakten på riskbakterier och friskbakterier. Målet är att hitta sätt att förebygga och behandla diabetes.
Med anslaget som Wallenberg Scholar vågade materialforskaren Lars Hultman ta sig an svårare materialgrupper än förut. Med förlängningsanslaget går han ännu längre. Genom oprövade kombinationer av grundämnen formar han material med unika och oväntade egenskaper.