Jonas Strandberg vill veta hur universum och dess allra minsta partiklar fungerar. Han var med och hittade Higgspartikeln, och letar nu efter fler och tyngre Higgspartiklar som kan komplettera partikelfysikens teorier. Det skulle i så fall kunna sprida ljus över kosmologiska mysterier som mörk materia och mörk energi.
Varje år söker sig miljontals människor till nya länder i hopp om en bättre framtid. Wallenberg Academy Fellow Patricia Mindus menar att rättsfilosofin kan vara till hjälp för att utveckla svar på frågor om medborgarskapets gränser.
Wallenberg Clinical Scholar Martin L. Olssons ska även studera röda blodkroppars roll vid infektioner och blodproppsbildning.
Anders Nilsson och hans forskarkollegor använder röntgenlaser för att i realtid studera hur koldioxid kan omvandlas med kemisk katalys till exempelvis eten. Förhoppningen är att kunskapen ska ge nya tekniker för lokal produktion av bränslen och material. Visionen är ett samhälle som är mer robust än det vi har idag.