Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Superdatorn Berzelius, som finns vid Linköpings universitet, används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och artificiell intelligens. Till hösten ska superdatorn uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation på 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs pressmeddelandet från Linköpings universitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utökar WASP-programmet med ett nytt initiativ: AI for Science

Forskningsprogrammet WASP beviljas 70 miljoner kronor till ett  initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

 Läs pressmeddelandet från WASP

“Vi kommer upptäcka saker vi inte ens visste att vi letade efter”

 

I över hundra år har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stöttat svensk grundforskning. De senaste åren med mer än 2 miljarder kronor per år. Kunskap byggs upp – till nytta för hela Sverige och världen - inom viktiga framtidsområden.

Photo Johan Gunséus
Att förstå mer om växters utveckling är en förutsättning för många vetenskapliga framsteg, men fortfarande är mycket okänt om de komplicerade processer som styr växtcellernas öde. Med hjälp av nyfikenhet, gedigen kunskap och banbrytande metoder ska Stéphanie Robert och hennes kollegor nu utforska hur det invecklade samspelet mellan växtceller avgör deras identitet.
Photo Magnus Bergström
Projektet rymmer fyra forskargrupper vid Stockholms universitet som alla är aktiva inom de relativt nya fälten arkeo- och paleogenetik.
Photo Åsa Wallin
I Europa hålls religion och politik helst åtskilda. Vissa menar att uppfattningen går att spåra till en rad bibeltexter som stödjer uppdelningen mellan kyrka och stat. Men Hannah Strømmen vill hellre betona betydelsen av hur bibeltexterna tolkats genom tiderna.
T-mördarceller ingår i kroppens försvar mot virus. Deras funktion är välkänd – men enbart i blodet. Wallenberg Academy Fellow Marcus Buggert studerar i stället T-celler i kroppens andra vävnader, där de tycks fungera helt annorlunda. Det kan leda till nya vacciner och terapier mot virussjukdomar och cancer.

Kawforskning på Instagram