KAW supported eLife is looking for a new Editor-in-Chief

eLife is seeking a new Editor-in-Chief to lead eLife’s efforts to improve the communication of new research findings across the life and biomedical sciences.

Read more about the call and the application process

Inne i cellens kärna finns DNA-molekylen som utgör arvsmassan skrivet på livets språk. Men fortfarande gömmer detta språk hemligheter som vi inte kan tolka. I ett nytt projekt vill forskare i Uppsala och Stockholm komma åt vad de kallar för ”den dolda koden” i DNA – den genetiska kod som reglerar om, när, hur och var RNA ska produceras. För första gången kan det bli möjligt att avslöja hur de proteiner som ska avkoda DNA ser den kemiska koden.
7 min
Om bananflugehannar äter mycket socker får de fetare ungar. Det har Wallenberg Academy Fellow Anita Öst visat. Nu vill hon se om människor fungerar på samma sätt.
Wallenberg Academy Fellow David Black-Schaffer vill skapa mer flexibla och energisnåla system för hur datorer letar och lagrar data, och på så vis bana väg för ökad datorprestanda.
Med hjälp av mycket små optiska fibrer kan framtidens cancerdiagnostik och behandling bli mer effektiv. Det hoppas forskarna i ett projekt om multifunktionella fibrer där man bland annat undersöker hur fiberoptik kan användas för medicinska ändamål inuti kroppen.