Dan Petersen tar hjälp av geometri för att hitta lösningar på komplicerade matematiska ekvationer och problem. Som Wallenberg Academy Fellow forskar han om så kallade modulirum och Riemannytor, en typ av tvådimensionella ytor som har en viktig roll inom matematik och fysik.
Wallenberg Academy Fellow Anna Martinelli söker nya material som ska ge billigare och mer värmetåliga bränsleceller.
Med nya tester vill Wallenberg Clinical Scholar Oskar Hansson hitta sjukdomarna tidigare och förstå dem bättre.
Sociala normer är ett kitt i samhället och binder samman oss människor. Men hur går det till att förändra destruktiva och dåliga normer? Giulia Andrighetto använder både teori och experiment i sin jakt på att få fram ny kunskap. Forskningen har bland annat fört henne till maffians Sicilien där hon studerar vilken roll sociala normer har inom beskyddarverksamheten.