September – den internationella Alzheimermånaden

Läs reportagen om den framstående alzheimerforskning som Stiftelsen stödjer. Det handlar om allt från att med blodprov tidigt diagnostisera alzheimer, förebyggande åtgärder, utveckling av mikrochip till kartläggningen av människokroppens proteiner.
Läs mer

22 min
Photo Daniel Faria
Våldsamt exploderande stjärnor – så kallade supernovor – spelar en viktig roll i universums kretslopp. Men hur explosionerna går till är delvis okänt. Med observationer från både rymd- och markbaserade teleskop arbetar Josefin Larsson för att kartlägga hur supernovor fungerar.
Photo Lisa Björling
Wallenberg Academy Fellow Pia Dosenovic försöker förstå hur det immunologiska minnet fungerar på cellulär och molekylär nivå
Photo Anna Nilsen
Nu arbetar forskare i Linköping och Uppsala med att ta fram nästa generation atomtunna materiallager, 2D-material, och skapa en universalformel för hur man finner ännu fler.
Photo Saida Hadjab
Att hjärnan är plastisk och kan anpassa sig är väl känt. François Lallemend undersöker om det finns plasticitet även utanför hjärnan, i det perifera nervsystemet. Han studerar bland annat nervceller i innerörat och det centrala hörselsystemet. Förhoppningen är att forskningen i framtiden kan bidra till nya genetiska verktyg för att behandla till exempel hörselskador.