Fyra jubileumsymposier i september

 

Materials and Technology for a Digital Future Linköping 13 september                  Pressmeddelande

Molecular Life Science Stockholm 15 september                 Pressmeddelande

Human Progress in the 21st Century – dark and bright sides of democratization Uppsala 21 september                      Pressmeddelande

Metabolism – The Foundation of Life Göteborg 28 september                  Pressmeddelande

Anders Nilsson och hans forskarkollegor använder röntgenlaser för att i realtid studera hur koldioxid kan omvandlas med kemisk katalys till exempelvis eten. Förhoppningen är att kunskapen ska ge nya tekniker för lokal produktion av bränslen och material. Visionen är ett samhälle som är mer robust än det vi har idag.
Mer kunskap om dessa proteiners utseende kan ge bättre läkemedel.
Som Wallenberg Academy Fellow vid Linköpings universitet vill Per Eklund utveckla material som gör om värmen till elektricitet.
Vid extremt låga temperaturer följer materien inte längre klassiska fysikaliska lagar. I stället tar kvantmekaniken över. Jonas Larson använder kalla atomer för att med teoretiska metoder studera komplexa kvantmekaniska system. Ett mål är att lära sig mer om supraledning - förmågan att leda ström helt utan motstånd.