7 min
Med vikta DNA-strukturer på nanonivå, så kallad DNA-origami, skapar Björn Högberg verktyg för att förstå hur celler kommunicerar. Tekniken kan i framtiden bli ett viktigt bidrag till utvecklingen av ”nanorobotar” för att behandla cancer och andra sjukdomar mer effektivt.
Från skepp, till satelliter, och nu undervattensfarkoster. Från Göteborg ska Wallenberg Academy Fellow Sebastiaan Swart koordinera en flotta som samlar unika data åt oceanografer, ekologer och klimatforskare.
Forskningen har betydelse för den fundamentala turbulensforskningen men också för väder- och klimatforskning.
Rishikesh Bhalerao undersöker hur träden vet vilken årstid det är. Han jämför lövträd med olika genuppsättningar för att se hur de svarar på ljus och mörker samt värme och kyla. Redan pågår försök med transgena träd med längre tillväxtsäsong.