Yaowen Wu undersöker cellens förmåga att återvinna skadade komponenter. Autofagi kallas fenomenet som spelar en avgörande roll i uppkomsten av bland annat cancer, neurodegenerativa sjukdomar och infektioner.
Thoas Fioretos, Wallenberg Clinical Scholar i Lund, kartlägger leukemicellernas genförändringar och försöker förstå vilka som orsakar sjukdom. Kunskapen kan leda till mer exakta diagnoser och nya läkemedel.
Det forskarna ska studera är huruvida man inom rimlig tid kan hitta lösningar som bevisligen är hyggligt bra.
Fotoemission kallas det när strålning slår loss elektroner från ett material. Men exakt hur går det till? Forskare från tre universitet ska studera den ofattbart snabba processen medan den pågår. För att lyckas behöver de kombinera avancerad utrustning med de allra nyaste metoderna och nyutvecklad teori.