Långsiktig satsning på matematik en framgångsfaktor

I år är det 17 matematiker som får dela på 28 miljoner kronor i anslag inom ramen för Stiftelsens matematikprogram. De arbetar bland annat med matematiska studier om pandemin, modeller för slumpmässiga händelser och teorier för extremvärden.

Läs mer

“Vi kommer upptäcka saker vi inte ens visste att vi letade efter”

 

I över hundra år har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stöttat svensk grundforskning. De senaste åren med mer än 2 miljarder kronor per år. Kunskap byggs upp – till nytta för hela Sverige och världen - inom viktiga framtidsområden.

Bild Marcus Dahlström
Marcus Dahlström utvecklar en ny typ av atomära klockor som ska kunna mäta något som är extremt kort: attosekunder – miljarddels sekunder. Klockorna utnyttjar en kvantmekanisk effekt kallad superpositionsprincipen och öppnar för nya möjligheter att styra elektroner och påverka kemiska reaktioner.
Photo Inger Ekström
Forskare i Lund ska använda den senaste tekniken för att kartlägga flygsätt, energiåtgång och rutt för flera arter.
Photo Åsa Wallin
Wallenberg Academy Fellow Göran Karlsson arbetar med att skilja ut cancerstamcellerna från de friska blodstamcellerna, analysera dem och hitta sätt att angripa dem.
6 min
Aerosolpartiklar är små partiklar som finns i atmosfären och luften vi andas. De kan påverka vår hälsa men har också effekter på vårt klimat, och är en av de största osäkerhetsfaktorerna i klimatmodeller. Ilona Riipinen studerar hur partiklarna interagerar med moln och nederbörd, för att förfina modeller för molnbildning och klimat.