Markens mikroorganismer är klimatförändringens doldisar. I varje gram jord finns tusentals bakterier och svampar som bryter ned döda växter och djur. De spelar en avgörande roll för kolets globala kretslopp. Ändå är processen till stora delar okänd. Fältstudier i Etiopien, Abisko och Lund ska hjälpa Johannes Rousk att förstå hur mikroorganismerna påverkas av – och därmed påverkar – det skiftande klimatet.
Nu kartlägger forskare i Göteborg tarmfloran hos tusentals personer med högt blodsocker, i jakten på riskbakterier och friskbakterier. Målet är att hitta sätt att förebygga och behandla diabetes.
12 min
Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. Genom autonoma system försöker forskarna få datorer, robotar och andra system att behärska mänskliga färdigheter bättre, snabbare, säkrare och smartare än vad vi själva kan.
Energifabrikerna i våra celler, de så kallade mitokondrierna, står i fokus för Joanna Rorbachs forskning. Hon undersöker hur proteiner tillverkas i mitokondrierna – en i stora delar okänd process som har betydelse för neurologiska sjukdomar, åldrande och cancer.