Säg kemi och många associerar fortfarande till miljöförstöring och gifter. Men den gamla bilden håller på att suddas ut inom forskningen. Idag är konceptet grön kemi spritt till många lärosäten. Vid Stockholms universitet drar forskare nytta av grön kemi i ett projekt inriktat mot framtidens läkemedel.
Photo Henrik Johansson
Som Wallenberg Academy Fellow jobbar Henrik Johansson med att ta fram ny matematik som kan bidra till att lösa det svåra problemet och ge oss en bättre förståelse av universums grundbultar.
Photo Johan Nilsson
En del av Marcin Szczots projekt som Wallenberg Academy Fellow går ut på att studera hur signaleringen från grupper av primärsensoriska neuroner påverkar processer i det centrala nervsystemet och hur de skapar olika känsloupplevelser.
Ellen Bushell slår ut tusentals gener i malariaparasitens genom och studerar vad som händer. Kunskapen om vilka gener som är aktiva i sjukdomsförloppet kan bidra till utvecklingen av både vaccin och läkemedel.