3,7 miljarder till forskning inom life science och datadriven life science

Områden som är väsentliga för att förbättra människors välbefinnande samt för att skydda den biologiska mångfalden och skapa hållbarhet.

Pressmeddelande

Artikel: Ny forskningsatsning på datadriven life science

Marcus Wallenberg tilldelas IVAs Stora Guldmedalj

Hur ser släktskapet ut mellan stamceller, nervceller och hjärtmuskelceller? Och går det att påverka nybildningen av celler för att till exempel läka ett hjärta efter en infarkt? Jonas Frisén har tagit sig an uppgiften att teckna ett släktträd över utvecklingen från stamcell till färdig hjärn- eller hjärtcell.
Målet är att kunna behandla fler cancerformer och bota fler patienter.
6 min
Som Wallenberg Academy Fellow utforskar Carmen Gerlach hur vårt immunförsvar fungerar.
Matematik är avgörande för många samhällsfunktioner. När vi använder sociala medier, åker tunnelbana eller betalar en räkning i mobilbanken finns ständigt avancerade matematiska modeller i bakgrunden. Och ibland är det flera hundra år gamla matematikproblem som inspirerar forskarna till att hitta kreativa lösningar på vår tids utmaningar.