Sveriges snabbaste superdator för AI är invigd

En donation på 300 miljoner kronor från Stiftelsen har möjliggjort bygget av den nya superdatorn Berzelius vid Linköpings universitet.

Läs mer

Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram.

Läs mer

Som batteriforskare har Kristina Edström fått se sitt ämne befrias från tråkighetsstämpeln. Idag är batterier ett hett område där nya upptäckter har potential att förändra hela samhällsutvecklingen. En förhoppning är att skapa självläkande batterier med inspiration från processer i naturen.
6 min
Vi människor kan inte nybilda eller omprogrammera hjärnans celler till att ersätta de försvunna, men den förmågan har salamandrar. Nu ska forskare undersöka hur det går till och försöka få mänskliga celler att göra detsamma.
8 min
Som Wallenberg Scholar utforskar Marianne Gullberg relationen mellan språk, tanke och hjärna i språkinlärning och flerspråkighet.
Medborgarforskning där allmänheten på olika sätt hjälper forskare är inget nytt fenomen. På 1700-talet utvecklades den moderna naturvetenskapen i ett samarbete mellan universitet, museer och lekmän. En föregångare var Carl von Linné och nu undersöker historikern Linda Andersson Burnett hur hans idéer fick inflytande långt utanför Sveriges gränser.