Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 280 miljoner kronor på skogsforskning

Satsningen sker inom områdena skogsbiologi, skogsgenetik och skogsproduktion vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå och Uppsala universitet samt Science for Life Laboratoriet i Stockholm-Uppsala.

Läs mer

Ympning är en välkänd teknik inom trädgårdsodling och praktiserades redan i antiken. Men det räcker inte med gröna fingrar för ett lyckat resultat. Som Wallenberg Academy Fellow ska Charles Melnyk för första gången ta reda på de biologiska mekanismerna bakom framgångsrik ympning – kunskap som inom några år kan ge allt från bättre vinskördar till motståndskraftigare barrskogar.
En förhoppning är att den nya metoden ska ge bättre möjligheter att tidigt lokalisera och diagnostisera tumörer.
Mikael Oliveberg och hans kollegor använder fysik för att förstå de minsta biologiska komponenterna och komplexa sjukdomar som ALS.
Slem – något som många främst förknippar med sniglar, förkylning och dreglande bebisar. Men slemmet spelar faktiskt en livsavgörande roll för oss. Vid Göteborgs universitet har det forskats om slem i närmare 30 år och nu finansierar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ett nytt projekt där slemmolekyler ska närstuderas. Målet är nya behandlingar för lungsjukdomar.