Ett snabbt växande forskningsfält, som fortfarande bygger nästan helt på ett enda grundämne – det är inte rimligt, tycker Christoph Langhammer. Som Wallenberg Academy Fellow ska han utvidga nanoplasmoniken med nya ämnen och legeringar. Det kan ge bättre sensorer och katalysatorer.
Forskare vid Karolinska Institutet utvecklar metoder som tar DNA-sekvensering till hjälp för att skapa en bild av hur proteiner ansamlas, vilket kan lära oss mer om cellsignalering i såväl frisk vävnad som vid cancerutveckling.
Cancerbehandling där fiberoptiken först hittar cancerceller och sedan levererar cytostatika kan vara en tänkbar tillämpning.
I nära 30 år har Mats Wahlgren forskat om parasiten Plasmodium falciparum som orsakar svår malaria. Ett stort problem, förklarar han, är att den utvecklar resistens mot läkemedel. I ett projekt där fyra forskargrupper deltar testas nu ett nytt angreppssätt, där man försöker döda parasiten genom att blockera proteinbildningen i parasitens egna celler.