Genom att analysera generna hos bensköra personer har professor Claes Ohlsson hittat genförändringar som ökar risken för benbrott. Som Wallenberg Clinical Scholar vill han använda den nya kunskapen för att utveckla bättre diagnosmetoder och läkemedel.
Wallenberg Academy Fellow Maria Tenje är i full färd med att utveckla en naturtrogen modell av blodhjärnbarriären.
Wallenberg Scholar Lars Berglund och hans forskargrupp tar med nanoteknik fram material från trä och cellulosa med helt nya egenskaper.
Ett snabbt växande forskningsfält, som fortfarande bygger nästan helt på ett enda grundämne – det är inte rimligt, tycker Christoph Langhammer. Som Wallenberg Academy Fellow ska han utvidga nanoplasmoniken med nya ämnen och legeringar. Det kan ge bättre sensorer och katalysatorer.