23 min
När Hans Ellegren tog sina första vetenskapliga steg var det som ung fågelskådare. Nu har han istället vänt sin skarpa blick mot flugsnapparens gener för att skåda ursprunget till arternas uppkomst. 
Benplåstret är en innovation som helt kan förändra sättet som kirurger behandlar frakturer, berättar Wallenberg Academy Fellow Michael Malkoch.
Photo Kaj Lynöe
I projektet vill forskarna inte bara veta hur mycket växthusgaser de Arktiska ekosystemen släpper ut under vintern, utan också studera mekanismerna som ligger bakom.
Petter Brändén forskar inom kombinatorik och geometrin för polynom. Nu filar han vidare på en framgångsrik teori som förenar gemensamma matematiska fenomen i algebra, datalogi, statistisk mekanik och kombinatorik. Teorin har gett lösningar på svårlösta problem och förhoppningen är att kunna lösa fler i framtiden.