Wallenbergstiftelserna stödjer 32 ukrainska forskare vid svenska universitet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Marianne, Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har beviljat anslag som gör det möjligt att anställa 32 ukrainska forskare under ett års tid vid svenska universitet. 

Pressmeddelande

180 miljoner kronor till forskning på cybersäkerhet

Nu satsar forskningsprogrammet WASP på att stärka forskningen inom cybersäkerhet. Satsningen möjliggörs genom en donation från Stiftelsen.

Pressmeddelande

Photo Jimmie Evenholt
Professor Alexander Balatsky leder ett nytt projekt som ska bryta ny mark inom kvantfysiken. Här ska forskarna utveckla nya teoretiska modeller och metoder för att förstå, förutsäga och i förlängningen även kontrollera nya dynamiska kvanttillstånd. 
Genom att fokusera på tidiga psykiska sjukdomstecken hoppas Wallenberg Clinical Scholar Åsa Petersén hitta nya vägar till behandling.
Vid Stockholms universitet drar forskare nytta av grön kemi i ett projekt inriktat mot framtidens läkemedel.
Photo Saida Hadjab
Att hjärnan är plastisk och kan anpassa sig är väl känt. François Lallemend undersöker om det finns plasticitet även utanför hjärnan, i det perifera nervsystemet. Han studerar bland annat nervceller i innerörat och det centrala hörselsystemet. Förhoppningen är att forskningen i framtiden kan bidra till nya genetiska verktyg för att behandla till exempel hörselskador.