Delar av de inlandsisar som flyter ut i havet runt Antarktis och Grönland verkar genomgå snabba förändringar till följd av havets uppvärmning. Varför är vissa isar mer instabila och känsliga än andra? Svaret kan finnas i spåren efter tidigare inlandsisar hoppas Sarah Greenwood, som jämför geologiska bottendata från Östersjön med liknande data från Antarktis.
Wallenberg Clinical Scholar Diana Karpmans mål är att rädda patienter från dialys och transplantationer.
Det behövs en ny och djupare förståelse av magnetiska fenomen för att skapa förutsättningar för nästa generation informationsteknologi.
Katja Petzold undersöker hur små molekyler, mikroRNA, anpassar sin struktur för att kunna styra budbärar-RNA, när de för över information till de proteiner som ska bildas. Hon studerar också hur dessa små molekyler kan reglera hjärnans utveckling.