Matematikprogrammet 2017

Wallenberg Clinical Scholars 2017

Blodcancerceller och pneumokocker i fokus för årets Wallenberg Clinical Scholars

Petter Woll vill förstå hur blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom, MDS, uppstår. Med ny molekylär kunskap om cancerstamcellerna som driver sjukdomen hoppas han kunna bidra till nya botande behandlingsterapier.
Wallenberg Academy Fellow Fredrik Viklund vill förstå hur naturens storskaliga ordning uppstår ur små och till synes slumpmässiga mönster.
En forskargrupp vid Uppsala universitet letar efter evolutionsbiologins heliga graal – hur nya gener och funktionella proteiner uppstår och utvecklas.
7 min
Bakterien Neisseria meningitidis trivs vanligtvis bra i våra näsor. Men ibland tar den sig in i blodet och orsakar livshotande hjärnhinneinflammation. Edmund Loh söker svaret på varför detta sker genom att studera små RNA-molekyler i bakterien. Förhoppningen är att forskningen ska leda till nya behandlingsstrategier.