Nytt nordiskt nätverk inom Nobelprisad teknik – CryoNet

KAW och Novo Nordiska Fonden stödjer nätverkssamarbete inom kryoelektronmikroskopi

Läs pressmeddelandet

24 min
Enkelcellsanalys är en metod som öppnat helt nya möjligheter att studera kroppens organismer och vävnad ända ner till genernas aktivitet i en enskild cell. Sten Linnarsson och hans forskargrupp vill förstå varför vissa celler specialiserar sig på vissa funktioner i specifika organ. I fokus står det mest komplexa av dem alla – hjärnan.
Wallenberg Academy Fellow Abraham Mendoza designar organiska molekyler på ett nytt sätt.
Levande celler är byggda så att de kan släppa in och ut exakt rätt ämnen genom sina membran. Går den mekanismen att kopiera? Det är något som Wallenberg Academy Fellow Andreas Dahlin ska undersöka.
Ett särskilt pris väntar den som löser inneslutningsproblemet, en av partikelfysikens mest svårlösta gåtor. Forskare vid Uppsala universitet och forskningsinstitutet Nordita ligger i frontlinjen och filar tålmodigt på en lovande teori. Förhoppningen är att få svar på varför kvarkar, materiens minsta byggstenar, sitter fast i protoner och neutroner.