Ny svensk kvantdator blir tillgänglig för industrin

Nu ska en svensk kvantdator bli tillgänglig för många att använda. Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska det byggas en kopia av den kvantdator som idag finns på Chalmers. Den nya datorn ska ge svenska företag och forskare möjlighet att lösa problem med hjälp av kvantteknologi.

Läs Chalmers pressmeddelande

Photo Kennet Ruoma
I Kanada finns monument över ukrainsk historia med en bakgrund i radikal nationalism och antisemitism. När historikern Per Anders Rudling stötte på företeelsen väcktes nyfikenheten. Nu forskar han om den ukrainska diasporan i Kanada och hur deras minneskultur och historieskrivning får politiska konsekvenser i dagens Östeuropa.
Som Wallenberg Academy Fellow har Staffan I Lindberg fått resurser att bygga upp ett institut med en databas som mäter demokrati på över 450 sätt.
Photo Qing Luo
Wallenberg Academy Fellow Qiaolin Deng studerar cellernas mognad för att förstå mer om barnlöshet, epigenetiskt arv och cancer.
Photo Thi Ngoc Nhu Phan
Ny teknik gör det möjligt att filma hur nervcellerna i hjärnan kommunicerar och bygger upp nätverk. De superskarpa bilderna kan avslöja hur minne och lärande initieras på cellnivå. Kunskapen kan bana väg för nya behandlingsmetoder mot sjukdomar, till exempel alzheimer.