Stiftelsen satsar 130 miljoner kronor i åtgärder mot coronaviruset

Satsningen omfattar stöd till analysmaterial, forskningsprojekt och biobanker.

Läs mer

8 min
Med inspiration från naturen kan det bli möjligt att designa nya biologiska system som kan ge skydd mot sjukdomar och främja vår hälsa. Vanliga bakterier, som mjölksyrebakterier, skulle i framtiden kunna anpassas till att fungera som magens egna vitaminfabriker. Siv Andersson leder forskningen som Wallenberg Scholar.
Forskare vid Karolinska Institutet ska kartlägga cancercellernas anpassningsförmåga, för att se om den kan utnyttjas för att bekämpa bröstcancer och bättre förutsäga tumörers aggressivitet.
Lena Claesson-Welsh har de senaste tio åren fokuserat på blodkärlsläckage. Särskilt från de blodkärl som nybildas i cancertumörer.
Ett nytt pappersbaserat material kan bli grunden för framtidens bränsleceller. I ett projekt vid Linköpings universitet utvecklas en fossilfri energicykel där väteperoxid står i fokus.