Om vi förstår proteinernas funktion i våra celler bättre blir det lättare att förstå vad som går snett när vi drabbas av sjukdomar som cancer. Emma Lundberg vill öka kunskapen om vad som sker när celler delas, och hon tar gärna hjälp av dataspelsvärlden för att tolka mikroskopbilderna.
Det forskarna ska studera är huruvida man inom rimlig tid kan hitta lösningar som bevisligen är hyggligt bra.
I sin forskning förenar Wallenberg Academy Fellow Karim Adiprasito tre viktiga områden inom matematiken: kombinatorik, geometri och algebra.
Sociala normer är ett kitt i samhället och binder samman oss människor. Men hur går det till att förändra destruktiva och dåliga normer? Giulia Andrighetto använder både teori och experiment i sin jakt på att få fram ny kunskap. Forskningen har bland annat fört henne till maffians Sicilien där hon studerar vilken roll sociala normer har inom beskyddarverksamheten.