Stiftelsen satsar 130 miljoner kronor i åtgärder mot coronaviruset

Satsningen omfattar stöd till analysmaterial, forskningsprojekt och biobanker.

Läs mer

”Hunden är människans bästa vän” är en ofta upprepad fras och kanske har uttrycket mer fog för sig än någonsin. De senaste årens studier av arvsmassan hos hund har visat på stora likheter mellan hund och människa. Nu vill forskare studera hundens genetik och hjärna på djupet för att bättre förstå uppkomsten av olika folksjukdomar.
23 min
Som Wallenberg Scholar forskar Per Ahlberg om evolutionens mysterier.
Wallenberg Academy Fellow Emanuela Santini undersöker vilka gener som styr symtomen och hoppas kunna hitta en effektiv behandling.
Pyttesmå cellulosafibrer står i fokus i biokompositlabbet på KTH. Wallenberg Scholar Lars Berglund och hans forskargrupp tar med nanoteknik fram material från trä och cellulosa med helt nya egenskaper. Nu vill han bland annat få större kunskap om hur materialens återvinning kan kontrolleras.