Materialvetenskap för en hållbar värld – ny forskningssatsning på drygt 3 miljarder kronor

– Det här är ett kraftfullt, konkret initiativ för en hållbarare värld. Att minska miljö- och klimatavtrycken från materialen vi använder i vår vardag och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Satsningen innebär att kunskap växer fram som bidrar till att målen i FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet kan uppnås, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer!

Lyssna på reportage i Ekospecial, P1, SR.

Photo Magnus BErgström
Philipp Schlatters forskning kan leda till att dagens fysiska vindtunnlar ersätts med datorsimuleringar. Ett första steg är att lyckas simulera de turbulenta luftströmmarna kring en enskild flygplansvinge. 
Photo Vasili Hauryliuk
Gemma Atkinson och hennes medarbetare har utvecklat ett dataverktyg för att identifiera nya funktioner hos toxiner och antitoxiner i bakterier.
Photo Kennet Ruoma
Wallenberg Academy Fellow Per Anders Rudling forskar om den ukrainska diasporan i Kanada och hur deras minneskultur och historieskrivning får politiska konsekvenser i dagens Östeuropa.
Den idag förhärskande synen på krigets etik går tillbaka till medeltiden.  I sin forskning har filosofiprofessor Helen Frowe fört in nya och utmanande perspektiv. Bland annat studerar hon individens moraliska ansvar i krig och undersöker om humanitära interventioner kan rättfärdigas moraliskt.