Pyttesmå cellulosafibrer står i fokus i biokompositlabbet på KTH. Wallenberg Scholar Lars Berglund och hans forskargrupp tar med nanoteknik fram material från trä och cellulosa med helt nya egenskaper. Nu vill han bland annat få större kunskap om hur materialens återvinning kan kontrolleras.
6 min
Vi människor kan inte nybilda eller omprogrammera hjärnans celler till att ersätta de försvunna, men den förmågan har salamandrar. Nu ska forskare undersöka hur det går till och försöka få mänskliga celler att göra detsamma.
6 min
Wallenberg Academy Fellow Claudia Kutter forskar om molekylära mekanismer som kan förklara hur friska celler blir sjuka.
Att ofta gå högt på tå, vifta med händerna, bita på naglarna eller banka huvudet i väggen kan vara tecken på en ärftlig autismspektrumstörning. Emanuela Santini undersöker vilka gener som styr symtomen och hoppas kunna hitta en effektiv behandling.