3,7 miljarder till forskning inom life science och datadriven life science

Områden som är väsentliga för att förbättra människors välbefinnande samt för att skydda den biologiska mångfalden och skapa hållbarhet.

Pressmeddelande

Artikel: Ny forskningsatsning på datadriven life science

Marcus Wallenberg tilldelas IVAs Stora Guldmedalj

Inom vissa forskningsfält är omkring hälften av de publicerade resultaten falska – ett faktum som kan få allvarliga konsekvenser. Risken finns att människor tappar tilltro till vetenskapen. Som Wallenberg Scholar sätter Anna Dreber Almenberg forskningen själv under lupp.
Hur påverkar kommunikationen mellan fettväv, lever och skelettmuskulatur kroppens insulinproducerande celler och utvecklingen av typ 2-diabetes?
Wallenberg Academy Fellow Magnus Jonsson kombinerar två helt skilda forskningsfronter: nanooptik och organisk elektronik.
8 min
Med inspiration från naturen kan det bli möjligt att designa nya biologiska system som kan ge skydd mot sjukdomar och främja vår hälsa. Vanliga bakterier, som mjölksyrebakterier, skulle i framtiden kunna anpassas till att fungera som magens egna vitaminfabriker. Siv Andersson leder forskningen som Wallenberg Scholar.