22 framstående forskare utses till Wallenberg Scholars

Forskarna som tillhör Sveriges främsta, tilldelas 18 miljoner kronor vardera av Wallenbergstiftelserna genom ett femårigt anslag för fri forskning.

Läs mer

I dag vet vi att tarmens bakterier kan ha stor betydelse för hälsa och sjukdom – men vi vet inte mycket om hur. Nu kartlägger forskare i Göteborg tarmfloran hos tusentals personer med högt blodsocker, i jakten på riskbakterier och friskbakterier. Målet är att hitta sätt att förebygga och behandla diabetes.
Wallenberg Academy Fellow Ergang Wang har som mål att hitta stabilare material för framtidens polymera solceller
Wallenberg Academy Fellow Elin Naurin ska kartlägga graviditetens politiska konsekvenser hos tusentals föräldrar och undersöka om effekten skiljer sig åt mellan länder.
Cellernas energiproduktion är en livsviktig process i våra kroppar. Om denna funktion är nedsatt kan det orsaka svåra sjukdomar. I ett femårigt forskningsprogram på Karolinska Institutet är målet att öka kunskapen om cellens kraftverk, mitokondrierna, och utforska nya behandlingsmöjligheter för mitokondriella sjukdomar.