Sveriges snabbaste superdator för AI är invigd

En donation på 300 miljoner kronor från Stiftelsen har möjliggjort bygget av den nya superdatorn Berzelius vid Linköpings universitet.

Läs mer

Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram.

Läs mer

Bild Marcus Dahlström
Marcus Dahlström utvecklar en ny typ av atomära klockor som ska kunna mäta något som är extremt kort: attosekunder – miljarddels sekunder. Klockorna utnyttjar en kvantmekanisk effekt kallad superpositionsprincipen och öppnar för nya möjligheter att styra elektroner och påverka kemiska reaktioner.
”Funktionell dumhet” kallar Wallenberg Scholar Mats Alvesson och hans kollegor fenomenet att personer i en organisation eller ett företag gör exakt det som förväntas av dem utan reflektion eller kritik.
6 min
Som Wallenberg Academy Fellow utforskar Carmen Gerlach hur vårt immunförsvar fungerar.
Stjärnors strålning visar vilka grundämnen de innehåller, och ämnena berättar i sin tur varje stjärnas historia. Genom att kombinera modern teknik med nyutvecklade modeller studerar Wallenberg Academy Fellow Karin Lind Vintergatans allra äldsta stjärnor och bygger en bild av galaxens barndom.