Av hundra infarktpatienter som kommer in till Universitetssjukhuset i Lund överlever nittiofem. Men överläkaren och forskaren David Erlinge vill rädda ännu fler, och hitta framtidens patienter redan före infarkten. För fortfarande är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken bland både män och kvinnor.
Forskarna är intresserade av fördelningen mellan skogsekosystemets vattenavdunstning och trädens transpiration.
Hur påverkar globaliseringen kampen för kvinnors och HBT-personers rättigheter? Wallenberg Academy Fellow Mia Liinason utforskar aktivism över nationsgränser.
Eduardo Villablanca studerar hur balansen mellan tarmens mikroflora och immunsystem ibland rubbas, och leder till kroniska tillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom. Målet är att hitta de mekanismer som stör balansen och sedan försöka återställa den.