Stiftelsen finansierar Coronatestning med 50 miljoner kronor

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar omedelbar utökad Coronatestning med 50 miljoner kronor vid akademiska laboratorier på Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet och Uppsala universitet för att bistå i sjukvårdens uppskalning av provtagning.

Läs mer  

Testkit på väg från Kina. Läs artikel på LIFe-time.se  

Wallenberg Clinical Scholars: 60 miljoner kronor i anslag till forskande läkare
Årets Wallenberg Clinical Scholars vill hitta metoder som bromsar förloppet av Huntingtons sjukdom, bidra till att få fram effektivare smärtläkemedel, förfina behandlingen av övervikt och bota ledgångsreumatism. Det här är klinisk forskning som kan komma till direkt nytta inom vården.

Läs mer


Miljonanslag som stärker matematisk grundforskning 
Sexton framstående matematiker får i år anslag. Avancerade kunskaper i matematik är en viktig grund för många andra vetenskaper och för utvecklingen av ny teknik.

Läs mer

En klar majoritet av världens samlade informationsmängd lagras idag i ett magnetiskt medium. Men mängden data fortsätter att växa med febril hastighet och dagens teknik kan snart vara föråldrad. Det behövs en ny och djupare förståelse av magnetiska fenomen för att skapa förutsättningar för nästa generation informationsteknologi.
Wallenberg Academy Fellow Claudia Mohr kommer att undersöka partiklarna som hamnat i molnen, var de kommer ifrån och hur de förändras.
Wallenberg Academy Fellow Maria Hermanns gör teoretiska beräkningar som kan förutsäga nya material med exceptionella egenskaper.
Med elektroniska chipsystem som efterliknar processer i kroppens organ hoppas forskarna kunna utveckla läkemedel på ett effektivare sätt. Anna Herland tar bland annat fram modeller för hur celler i blodhjärnbarriären interagerar med vävnaden i hjärnan.