Sveriges snabbaste superdator för AI är invigd

En donation på 300 miljoner kronor från Stiftelsen har möjliggjort bygget av den nya superdatorn Berzelius vid Linköpings universitet.

Läs mer

Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram.

Läs mer

De senaste tjugo åren har en strid ström av upptäckter kommit ur Magnus Berggrens forskningslaboratorium. Som nyligen, det första materialet någonsin som kan gå från fast fas till gel med hjälp av elektricitet. 
Som Wallenberg Academy Fellow ska Johannes Rousk kartlägga hur mikroorganismernas omsättning av kol och näringsämnen påverkas när den lokala miljön förändras.
Med inspiration från växternas fotosyntes siktar nu ett tvärvetenskapligt forskarlag på att hitta nya, i princip avfallsfria produktionsmetoder.
Simon Elsässer har utvecklat en ny strategi för att studera vad som händer i levande celler. En grundläggande fråga handlar om hur cellerna egentligen kan minnas sin identitet. Ökad kunskap om hur cellerna ärver epigenetisk information är av stor vikt, bland annat för att förstå uppkomsten av cancersjukdomar.