40 miljoner kronor till forskning om covid-19 vaccin

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har anslagit 40 miljoner kronor till SciLifeLab för forskning om covid-19 vacciners effektivitet och funktion. 

Läs pressmeddelande

6 min
Parkinsons sjukdom bryter ner hjärnceller med svåra symtom som följd. Vi människor kan inte nybilda eller omprogrammera hjärnans celler till att ersätta de försvunna, men den förmågan har salamandrar. Nu ska forskare undersöka hur det går till och försöka få mänskliga celler att göra detsamma.
Som Wallenberg Scholar strävar Dan I. Andersson efter att kartlägga de mindre utforskade sambanden mellan kända resistensgener och andra gener i bakteriens arvsmassa och hur de samspelar med den omgivande miljön.
24 min
Wallenberg Scholar Lars Nyberg använder magnetkamera för att undersöka hur hjärnan arbetar. Resultaten visar bland annat ett samband mellan fysisk aktivitet och ett gott minne.
6 min
Människokroppens biologi har alltid fascinerat Carmen Gerlach. Som Wallenberg Academy Fellow utforskar hon hur vårt immunförsvar fungerar. Genom att lära av naturens egna mekanismer kan det i framtiden bli möjligt att ta fram bättre vacciner och effektivare immunterapier mot cancer och olika autoimmuna sjukdomar.