“Vi kommer upptäcka saker vi inte ens visste att vi letade efter”

 

I över hundra år har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stöttat svensk grundforskning. De senaste åren med mer än 2 miljarder kronor per år. Kunskap byggs upp – till nytta för hela Sverige och världen - inom viktiga framtidsområden.

Photo Kennet Ruona
Flera av hjärnans tillstånd och sjukdomar, som autism, schizofreni och epilepsi, kan bero på skador i nervceller kallade interneuron. Daniella Rylander Ottosson, Wallenberg Academy Fellow vid Lunds universitet, har hittat ett sätt att skapa nya interneuron direkt i hjärnan. Det kan leda till helt nya typer av behandlingar.
Photo Gorazd Stojkovič
Wallenberg Academy Fellow Sjoerd Wanrooij studerar ett protein som kan rädda kopieringsprocessen om mitokondrie-DNA:t utsätts för stress.
6 min
Photo Johan Wingborg
– Det är viktigt att materialen vi utvecklar kan användas i dagens textiltillverkning för att de ska få en så bred användning som möjligt, säger Wallenberg Scholar Christian Müller.

Photo Sara Öster
Immunsystemet ska skydda oss från virus, bakterier och andra mikroorganismer, men hos vissa slår systemet slint och det börjar reagera mot den egna kroppen. Då uppstår autoimmuna sjukdomar som exempelvis typ 1 diabetes eller Addisons sjukdom. Olle Kämpe vill förstå vad som händer och kunna lindra och på sikt kanske stoppa effekten.