Stiftelsen satsar 130 miljoner kronor i åtgärder mot coronaviruset

Satsningen omfattar stöd till analysmaterial, forskningsprojekt och biobanker.

Läs mer

Levande celler spelar en avgörande roll för medicinsk forskning och blir viktigare även i behandlingar. Men det är svårt att få mänskliga celler i laboratorium att bete sig som i sin naturliga miljö. Vid Linköpings universitet utvecklar Daniel Aili ett slags stödjande och skyddande geler, som kan förbättra alltifrån cellodling till 3D-printing av organ.
8 min
Robotforskaren Danica Kragic Jensfelt tar hjälp av både beteendevetenskap och matematik för att utveckla robotsystem som kan interagera med människor på ett naturligt sätt.
I ett projekt där fyra forskargrupper deltar testas nu ett nytt angreppssätt, där man försöker döda parasiten genom att blockera proteinbildningen i parasitens egna celler.
I Stefano Bonettis laboratorium på Stockholms universitet bär forskarna skyddsglasögon för att skydda ögonen mot instrumentens kraftfulla laser. De undersöker den ultrasnabba dynamiken i nya kvantmaterial. Lyckas man kontrollera egenskaperna i materialen kan de få användning i framtidens datorer och informationsteknologi.