Hur går det till när njurarna skadas av inflammationer och bakterieinfektioner? Diana Karpman kartlägger mekanismerna och letar efter sätt att stoppa skadorna. Målet är att rädda patienter från dialys och transplantationer.
Wallenberg Academy Fellow Giulia Andrighetto använder både teori och experiment i sin jakt på att få fram ny kunskap.
20 min
En forskargrupp vid Uppsala universitet letar efter evolutionsbiologins heliga graal – hur nya gener och funktionella proteiner uppstår och utvecklas.
8 min
Psykologen Erik Domellöf använder avancerad digital teknik för att studera hur barn planerar sina rörelser. Resultatet kan ligga till grund för nya diagnosmetoder och träningsmodeller för barn med funktionsnedsättningar.