Nu inleds rekryteringen till miljardsatsningen inom AI

I slutet av förra året lanserades en storsatsning på artificiell intelligens, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP. Ambitionen är att Sverige ska uppnå en internationellt ledande position inom AI-området. Nu utlyses ett 62 forskartjänster.

Läs mer

8 min
Psykologen Erik Domellöf använder avancerad digital teknik för att studera hur barn planerar sina rörelser. Resultatet kan ligga till grund för nya diagnosmetoder och träningsmodeller för barn med funktionsnedsättningar.
I framtiden kan elektrisk nervstimulering vara ett behandlingsalternativ vid inflammatoriska sjukdomar. Det tror Wallenberg Academy Fellow Peder Olofsson.
I ett femårigt forskningsprogram på Karolinska Institutet är målet att öka kunskapen om cellens kraftverk, mitokondrierna, och utforska nya behandlingsmöjligheter för mitokondriella sjukdomar.
Forskare i Lund söker efter ett helt nytt sätt att omvandla solenergi till elektricitet. Till sin hjälp har de avancerad nanoteknik, nya teoribyggen, och en mångårig fascination för naturens egna motorer.