29 yngre forskare blir Wallenberg Academy Fellows 2019 

Årets Fellows kommer att studera allt från hur Linné inspirerade till medborgarforskning, atmosfären runt Vintergatans äldsta stjärnor, energiomvandlingen i celler till miljöns påverkan på små barns immunförsvar.

Till pressmeddelandet

Till forskningspresentationer

 

Djurens drivkraft att fortplanta sig tar sig fenomenala uttryck, konstaterar John Fitzpatrick. – Det leder evolutionen till enormt komplicerade beteenden, former och strukturer. Allting är överdrivet på de mest bisarra sätt eftersom de evolutionära insatserna är så höga. Vi vill förstå hur och varför vissa sexuella beteenden utvecklas i vissa grupper men inte hos andra, säger han.
De senaste årens studier av arvsmassan hos hund har visat på stora likheter mellan hund och människa. Nu vill forskare studera hundens genetik och hjärna på djupet för att bättre förstå uppkomsten av olika folksjukdomar.
Wallenberg Clinical Scholar Diana Karpmans mål är att rädda patienter från dialys och transplantationer.
Sociala normer är ett kitt i samhället och binder samman oss människor. Men hur går det till att förändra destruktiva och dåliga normer? Giulia Andrighetto använder både teori och experiment i sin jakt på att få fram ny kunskap. Forskningen har bland annat fört henne till maffians Sicilien där hon studerar vilken roll sociala normer har inom beskyddarverksamheten.