Stiftelsen satsar 130 miljoner kronor i åtgärder mot coronaviruset

Satsningen omfattar stöd till analysmaterial, forskningsprojekt och biobanker.

Läs mer

Upptäckterna av gravitationsvågor och Higgspartikeln har öppnat för ny kunskap om universums fundamentala ramverk. Inom de närmaste åren väntas fler resultat om bland annat svarta hål. Men för att kunna utnyttja den nya potentialen måste de teoretiska fysikerna ta fram vassare beräkningsmetoder och bättre matematiska beskrivningar av extrema processer.
Wallenberg Academy Fellow Yaowen Wu försöker förstå hur mekanismerna bidrar till att bibehålla hälsan i cellen, och vad som händer när de börjar krångla.
Målet är att förstå mer om genetiska variationer och hur arvsmassan kodar för cellens reglerprocesser.
En klar majoritet av världens samlade informationsmängd lagras idag i ett magnetiskt medium. Men mängden data fortsätter att växa med febril hastighet och dagens teknik kan snart vara föråldrad. Det behövs en ny och djupare förståelse av magnetiska fenomen för att skapa förutsättningar för nästa generation informationsteknologi.