Framstående, unga forskare får möjlighet till forskning vid universiteten NTU, Singapore, och MIT, USA.

Ett snabbt växande forskningsfält, som fortfarande bygger nästan helt på ett enda grundämne – det är inte rimligt, tycker Christoph Langhammer. Som Wallenberg Academy Fellow ska han utvidga nanoplasmoniken med nya ämnen och legeringar. Det kan ge bättre sensorer och katalysatorer.
Emma Lundberg vill öka kunskapen om vad som sker när celler delas, och hon tar gärna hjälp av dataspelsvärlden för att tolka mikroskopbilderna.
Det forskarna ska studera är huruvida man inom rimlig tid kan hitta lösningar som bevisligen är hyggligt bra.
Det gäller att lära sig att gasa och bromsa samtidigt. På Karolinska Institutet jobbar sex forskarlag med olika spetskompetenser för att undersöka hur bättre kunskap om reaktiva syreradikaler både ska kunna effektivisera befintliga cancerbehandlingar och läkemedel och ge upphov till nya.