22 framstående forskningsprojekt får totalt 640 miljoner kronor

Mer kunskap om hur hjärna och nervsystem styr kroppsrörelser samt nya material för framtidens elektronik är vad två, av de 22 projekt som får anslag, handlar om.

Läs pressmeddelandet

Allt fler bakterier är resistenta mot antibiotika. I framtiden krävs nya sätt att bekämpa dem. En väg kan vara att utnyttja våra egna antikroppar. I Lund och Zürich tar forskare nu fram metoder för att detaljstudera samspelet mellan antikropp och bakterie.
Från skepp, till satelliter, och nu undervattensfarkoster. Från Göteborg ska Wallenberg Academy Fellow Sebastiaan Swart koordinera en flotta som samlar unika data åt oceanografer, ekologer och klimatforskare.
Som Wallenberg Academy Fellow söker Agnese Bissi med hjälp av strängteorin efter bitar som kan bidra till att lägga det stora pusslet.
Om vi förstår proteinernas funktion i våra celler bättre blir det lättare att förstå vad som går snett när vi drabbas av sjukdomar som cancer. Emma Lundberg vill öka kunskapen om vad som sker när celler delas, och hon tar gärna hjälp av dataspelsvärlden för att tolka mikroskopbilderna.