7 min
Solceller gjorda av polymerer, långa kedjor av kolatomer, är billigare att tillverka än dagens kiselbaserade. De är också mer flexibla. Ellen Moons leder ett projekt där forskare vid fyra universitet förfinar kunskapen om hur strukturen bildas i solcellens fotoaktiva skikt. Målet är att kunna öka verkningsgraden och skala upp tekniken.
Wallenberg Academy Fellow Emil Bergholtz utvecklar matematiska teorier som kan styra utvecklingen av nya material.
Katja Petzold undersöker hur små molekyler, mikroRNA, anpassar sin struktur för att kunna styra budbärar-RNA, när de för över information till de proteiner som ska bildas.
Levande celler är byggda så att de kan släppa in och ut exakt rätt ämnen genom sina membran. Går den mekanismen att kopiera? Vid Chalmers har Andreas Dahlin tagit sig an utmaningen. Han skapar smarta filter som ska kunna skilja ut enstaka molekyler ur en blandning.