Filmer & Reportage

Forskning är fascinerade fakta om både oss själva och vår omvärld – se filmer och läs om den forskning Stiftelsen stödjer

Anslag
Lärosäten
Tema: Sverige – ett titthål för framtida klimatförändringar
Tema: Evolution – livets ursprung och utveckling
Zebrafiskar ger ny kunskap om ärftliga sjukdomar
Tema: Rymden – en astronomisk resa i rymden
Vinnare och förlorare vid tidigare klimatförändringar
MAX IV – med uppdrag att göra det osynliga synligt
Skog kan omvandlas till nya miljövänliga supermaterial
Sverige ska bli bäst i matematik
Laser ska ge energirika joner för forskning och medicin
Nya magnetiska material för framtidens elektronik
Bakterier framtidens medicin
Svensk elektronik ska övervinna Venus extrema klimat