Filmer & Reportage

Forskning är fascinerade fakta om både oss själva och vår omvärld – se filmer och läs om den forskning Stiftelsen stödjer

Anslag
Lärosäten
Zebrafiskar ger ny kunskap om ärftliga sjukdomar
Tema rymden – en astronomisk resa i rymden
Vinnare och förlorare vid tidigare klimatförändringar
MAX IV – med uppdrag att göra det osynliga synligt
Skog kan omvandlas till nya miljövänliga supermaterial
Sverige ska bli bäst i matematik
Laser ska ge energirika joner för forskning och medicin
Nya magnetiska material för framtidens elektronik
Bakterier framtidens medicin
Svensk elektronik ska övervinna Venus extrema klimat
Kartläggning av människans proteiner
Hur skapades Vintergatan?