Pressmeddelanden

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

På denna sida hittar du aktuella och äldre pressmeddelanden.

Forskningsreportagen som presenteras på webben är fria att publicera och citera ur under förutsättning att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nämns.

Pressbilder

Bilder på forskare som får anslag samt övriga bilder som läggs ut som pressbilder är fria att använda om användarvillkoren som står i mediabanken uppfylls.

Pressbilder från Stiftelserna 

29 yngre forskare blir Wallenberg Academy Fellows 2019 

3 december 2019
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Det femåriga anslaget ger de unga forskarna möjligheter att göra viktiga vetenskapliga genombrott genom att få långsiktig forskningsfinansiering...
Läs mer

20 nydanande forskningsprojekt får totalt 640 miljoner kronor

1 oktober 2019
Nya behandlingar mot aggressiva hjärntumörer och MS, utveckling av solceller och alternativa bränslen är några exempel på vad de 20 projekt som får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse...
Läs mer

Storsatsning på matematik fortsätter

27 mars 2019
Utvecklingen av nya mediciner, beslutstöd, artificiell intelligens och andra områden som är väsentliga för att förbättra människors livskvalitet och hälsa är helt beroende av ny matematik och skickliga matematiska forskare...
Läs mer

75 miljoner till forskning inom sjukvården – fem nya Wallenberg Clinical Scholars

26 mars 2019
Varför blir vissa människor beroende av alkohol och hur kan vi göra det möjligt för extremt för tidigt födda barn att utvecklas på samma sätt som andra? Det är några...
Läs mer

22 framstående forskare utses till Wallenberg Scholars

25 mars 2019
Forskarna som tillhör Sveriges främsta, tilldelas 18 miljoner kronor vardera av Wallenbergstiftelserna genom ett femårigt anslag för fri forskning. Hoppande gener, antibiotikaresistens, nya behandlingar mot infektioner, diabetes och Parkinsons sjukdom...
Läs mer

Wallenbergstiftelsernas anslag 2018 – 2,2 miljarder kronor

21 mars 2019
Under 2018 anslogs totalt 2,2 miljarder kronor. Huvuddelen av Stiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger...
Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 280 miljoner kronor på skogsforskning

14 januari 2019
Satsningen sker inom områdena skogsbiologi, skogsgenetik och skogsproduktion vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå och Uppsala universitet samt Science for Life Laboratoriet i Stockholm-Uppsala. Den svenska skogen har alltid spelat en stor...
Läs mer

22 framstående forskningsprojekt får totalt 640 miljoner kronor

2 oktober 2018
Mer kunskap om hur hjärna och nervsystem styr kroppsrörelser samt nya material för framtidens elektronik är vad två av de 22 projekt som får anslag av Knut och Alice Wallenbergs...
Läs mer

Framstående, unga forskare får möjlighet till forskning vid universiteten NTU, Singapore, och MIT, USA.

24 september 2018
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser nya postdoktorala program för unga forskare vid Nanyang Technological University, NTU, i Singapore och Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA. – Det är oerhört...
Läs mer

Sara Mazur och Siv Andersson knyts närmare Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

4 juni 2018
Siv Andersson, professor i molekylär evolution vid Uppsala universitet, och Sara Mazur, docent i plasmafysik och tidigare forskningschef på Ericsson, kommer att ingå i ledningen för Stiftelsens projektanslag respektive i...
Läs mer