Pressmeddelanden och nyheter

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

På denna sida hittar du aktuella och äldre pressmeddelanden.

Forskningsreportagen som presenteras på webben är fria att publicera och citera ur under förutsättning att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nämns.

Pressbilder

Bilder på forskare som får anslag samt övriga bilder som läggs ut som pressbilder är fria att använda om användarvillkoren som står i mediabanken uppfylls.

Pressbilder från Stiftelserna 

Presskontakt
Carina Dahlberg, [email protected]

Proof of concept-finansiering för life science-innovationer

13 februari 2024
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och SciLifeLab utlyser för andra året i rad anslag för proof of concept-finansiering inom life science. Syftet med satsningen är att överbrygga finansieringsgapet mellan akademisk...
Läs mer

Mångmiljonanslag till forskning vid SLU om framtidens brukande och bevarande av skog 

5 februari 2024
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter 272 miljoner kronor i en forskningsstrategisk satsning på naturvetenskaplig skogsforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. – Sverige är ett skogsland och skogen har betydelse för...
Läs mer

Nytt avtal ger svensk akademi och industri unik tillgång till ännu större kvantdatorer

24 januari 2024   |   Nyhet från Chalmers
Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse kommer svenska universitet och företag få en möjlighet att utbilda sig i kvantteknologi i två steg. Utveckling och optimering sker först på...
Läs mer

SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs Siftelses program för Proof of Concept främjar innovationer inom life science

21 december 2023   |   Nyhet
Nu får tio vetenskapliga projekt inom livsvetenskap, life science, Proof-of-Concept-finansiering som syftar till att utveckla nya innovationer och produkter. – Stödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse innebär att de...
Läs mer

Wallenberg Academy Fellows tar sig an framtidens forskningsfrågor

29 november 2023
I år har 31 yngre forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Anslaget innebär att de får finansiering för fem år framåt och möjlighet att...
Läs mer

Sara Mazur ledamot i den nya forskningsberedningen

4 augusti 2023   |   Nyhet
Sara Mazur, som tillträder som verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse vid årsskiftet, är en av ledamöterna i regeringens nya forskningsberedning. Forskningsberedningen består av en expertgrupp med stor...
Läs mer

Program för Proof of Concept-finansiering stärker innovationer inom life science

29 maj 2023
För att överbrygga finansieringsgapet mellan akademisk forskning och kommersialisering inom life science lanserar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och SciLifeLab programmet Proof of Concept Grant in Life Science. Programmet ger...
Läs mer

Mångmiljonsatsning på infektionsforskning vid Umeå universitet

25 maj 2023   |   Pressmeddelande från Umeå universitet
Kempestiftelserna och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar tillsammans med Umeå universitet 67,5 miljoner kronor på The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, vid Umeå universitet. MIMS är den...
Läs mer

Sara Mazur blir ny verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

17 april 2023
Sara Mazur tillträder som verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse den 1 januari 2024. – Sara har arbetat med oss i olika positioner i fem år och är...
Läs mer

Långsiktig satsning på matematik en framgångsfaktor

22 mars 2023
I år är det 17 matematiker som får dela på 28 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. De arbetar bland annat med matematiska...
Läs mer