Pressmeddelanden

Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, fri grundforskning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Stiftelsen kan också initiera anslag till strategiska projekt och stipendieprogram.

På denna sida hittar du aktuella och äldre pressmeddelanden.

Forskningsreportagen som presenteras på webben är fria att publicera och citera ur under förutsättning att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nämns.

Pressbilder

Bilder på forskare som får anslag samt övriga bilder som läggs ut som pressbilder är fria att använda om användarvillkoren som står i mediabanken uppfylls.

Pressbilder från Stiftelserna 

SciLifeLab lanserar nationellt forskningsprogram kring Covid-19

6 maj 2020
Pressmeddelande från SciLifeLab Totalt 67 forskningsprojekt kring Covid-19 – inom allt ifrån virusdiagnostik och serologi, till biomarkörer, läkemedelsutveckling och datamodeller – är del av det nationella forskningsprogram som SciLifeLab nu...
Läs mer

SciLifeLab samordnar storsatsning på diagnostik och forskning om Coronaviruset

8 april 2020
Pressmeddelande från SciLifeLab Det universitetsdrivna forskningscentret SciLifeLab tar nu ett helhetsgrepp på biovetenskapliga insatser kopplade till den pågående pandemin orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2. För att nå snabba framsteg får lovande...
Läs mer

Miljonanslag som stärker matematisk grundforskning

24 mars 2020
Sexton framstående matematiker får i år anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Avancerade kunskaper i matematik är en viktig grund för många andra vetenskaper och för...
Läs mer

Wallenberg Clinical Scholars: 60 miljoner kronor i anslag till forskande läkare

23 mars 2020
Årets Wallenberg Clinical Scholars från Lund, Linköping och Stockholm vill hitta metoder som bromsar förloppet av Huntingtons sjukdom, bidra till att få fram effektivare smärtläkemedel, förfina behandlingen av övervikt och...
Läs mer

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar omedelbar utökad Coronatestning med 50 miljoner kronor

22 mars 2020
Wallenbergstiftelserna som är landets största privata finansiärer av life science och medicin har beslutat att omgående anslå 50 miljoner kronor till akademiska laboratorier på Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet...
Läs mer

Peter Wallenberg Jr hedersmedlem av Uppsala universitet

13 mars 2020
Värdigheten Hedersmedlem av Uppsala universitet tilldelas dem som genom särskilt betydande donationer eller mycket betydande insatser i offentlig eller enskild verksamhet gjort sig särskilt högt förtjänta. Motiveringen lyder: Peter Wallenberg...
Läs mer

Wallenbergstiftelsernas anslag 2019 – 2,4 miljarder

10 mars 2020
Under 2019 anslogs totalt 2,4 miljarder kronor. Huvuddelen av Wallenbergstiftelsernas anslag kommer från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fokuserar på grundforskning inom medicin, naturvetenskap och teknik. Men Wallenbergstiftelserna ger...
Läs mer

29 yngre forskare blir Wallenberg Academy Fellows 2019 

3 december 2019
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows. Det femåriga anslaget ger de unga forskarna möjligheter att göra viktiga vetenskapliga genombrott genom att få långsiktig forskningsfinansiering...
Läs mer

20 nydanande forskningsprojekt får totalt 640 miljoner kronor

1 oktober 2019
Nya behandlingar mot aggressiva hjärntumörer och MS, utveckling av solceller och alternativa bränslen är några exempel på vad de 20 projekt som får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse...
Läs mer

Storsatsning på matematik fortsätter

27 mars 2019
Utvecklingen av nya mediciner, beslutstöd, artificiell intelligens och andra områden som är väsentliga för att förbättra människors livskvalitet och hälsa är helt beroende av ny matematik och skickliga matematiska forskare...
Läs mer